Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo prejeli navodila MIZŠ o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ do konca šolskega leta.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se bodo v šolo vrnili učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020,  pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

Pouk bo pri vseh urah potekal v matičnih učilnicah, in sicer brez prehajanja učencev med razredi in brez drugih delitev otrok.

Ker moramo še vedno upoštevati navodila NIJZ in skladno z njimi zagotoviti pogoje za varnost vseh v šolskem prostoru, bodo nekatere aktivnosti, ki smo jih načrtovali v začetku šolskega leta, izvedene v okrnjeni obliki oz. prilagojene dani situaciji.

 Dodajamo še nekaj informacij, ki jih bomo morali upoštevati:

  1. V šolo se lahko vrnejo le zdravi otroci, zato preberite priložene zdravstvene omejitve  V primeru, da vaš otrok ali družinski član spada v ogroženo skupno, se posvetujte z osebnim zdravnikom. Če Vam ta odsvetuje vrnitev otroka v šolo, boste razredniku podali posebno izjavo.

  2. Ob prihodu v šolo mora vsak otrok prinesti vašo izjavo, da je zdrav.

  3. Malica bo organizirana v matičnih učilnicah, za kosilo v jedilnici bo pripravljen razpored.

  4. Prihod otrok v šolo bo mogoč v času med 7.30 in 7.50.

  5. Ker navodila NIJZ še vedno prepovedujejo običajno obliko javnega prevoza (zasedba vseh sedežev v šolskem avtobusu), Vas prosimo, da v največji možni meri organizirate lastni prevoz otroka v šolo in domov oziroma naj pride otrok v šolo peš po varnih šolskih poteh.

  6. OPB za četrtošolce in petošolce bomo organizirali le v primerih, ko starši ne boste mogli organizirati prevoza otrok domov.

O vseh drugih podrobnostih boste obveščeni naknadno, ko bomo lahko na osnovi vaših podatkov načrtovali delo v šoli.

Zavedamo se, da se z odpiranjem šol za vse učence povečuje tveganje za prenos bolezni, zato vas prosimo, da nam priskočite na pomoč, kjerkoli zmorete, saj bo na ta način tveganje za okužbo manjše.

Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo in da bomo lahko uspešno zaključili šolsko leto.

Lepo vas pozdravljam,

Mojca Rožman, ravnateljica