V petek, 22. 4. 2022 je na svetovni Dan Zemlje na naši šoli potekal naravoslovni dan: Eko dan. Učenci so se z učiteljicami pogovorili o varovanju, zaščiti in ohranjanju okolja na Zemlji,  pomenu trajnostne rabe naravnih virov in opuščanju uporabe okolju škodljivih snovi ter o samem preprečevanju onesnaževanja okolja. Spoznali so tudi pomen recikliranja in ločevanja odpadkov. Učenci 1. in 2. razreda so iz recikliranega papirja, papirnatih slamic in lesa izdelali vetrnice, učenci 3. razreda pa so iz plastenk in odpadne embalaže izdelali marionete. Letošnji Eko dan smo zaključili z mislijo, da Zemlja ne pripada človeku, temveč je človek tisti, ki pripada Zemlji.

Dostopnost