Knjižnična informacijska znanja

Po učnem načrtu za devetletko učenci skupinsko najmanj 4-krat letno obiščejo knjižnico. V povezavi z drugimi predmeti se takrat izvajajo knjižnična informacijska znanja. Do koncu osnovnega šolanja torej učenci sodelujejo vsaj pri 36 urah knjižničnih informacijskih znanj.

 

Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki jo pridobivamo s povezovanjem znanj z različnih predmetnih področij in šolske knjižnice. Šolska knjižnica je temeljna informacijska in komunikacijska služba na šoli, ki poudarja:

  • vzgojo za knjigo,
  • motivacijo za branje,
  • estetsko doživljenje prebranega.

 

Učenec v knjižnici pridobiva znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

Dostopnost