Učitelji in učenci Osnovne šole Štore so se pridružili projektu Osnovne šole Lava v Celju »POZDRAV PTIC MIRU«.

V šolskem letu 2017/2018  se je osrednja tema glasila »RAZBLINIMO PREDSODKE, SPOŠTUJMO DRUGAČNOST DRUGAČNOST NAS PLEMENITI.

Učenci podaljšanega bivanja od 1. do 3. razreda so ob pomoči učiteljic v oddelkih podaljšanega bivanja izdelali papirnate ptice MIRU, ki so ponesle sporočila o vrednotah in miru med ljudi v Štorah. Pri izdelavi plakatov in ptic so sodelovali tudi prostovoljci iz višjih razredov pod vodstvom učiteljic likovne umetnosti in šolske svetovalne delavke.

V četrtek, 21. 9. 2017, so se učenci 4. razreda, sedmošolca in devetošolka zbrali po 4. šolski uri pred vhodom v šolo. Sodelovalo je 9 učencev. Skupaj s šolsko svetovalno delavko so nosili ptičke s poslanicami miru in jih delili ljudem v Mercatorju, Domu Lipa, pred Vrtcem Lipa in mimoidočim na  poti. V avli trgovskega centra Mercator so z dovoljenjem prijaznih prodajalk obesili plakat, ki ljudi opozarja na pomen miru med ljudmi.

Dostopnost