SVET ZAVODA

Andreja Prostor predstavnik šole
Anita Peršuh predstavnik šole
Alenka Rezar predstavnik šole
Tomaž Pongrac predstavnik šole
Kristina Ludvik Lošdorfer predstavnik vrtca
Betka Vrbovšek predstavnik ustanovitelja
Dušan Volavšek predstavnik ustanovitelja
Leonida Kačičnik Cmok predstavnik ustanovitelja
Simon Kroflič predstavnik sveta staršev vrtec
Avrelija Gojkovič Kumperger predstavnik sveta staršev šola
Bojana Stopinšek predstavnik sveta staršev šola

 Mandat članov Sveta zavoda: od 22. 12. 2016 do 22. 12. 2020

Predsednik Sveta zavoda: Andreja Prostor

Namestnik predsednika Sveta zavoda: Alenka Rezar

Poslovnik o delu SZ

PRAVILNIK O VOLITVAH