PRIJAVA/ODJAVA

 

PRIPOMBE, PREDLOGE IN MNENJA na šolsko prehrano lahko posredujete na elektronski naslov: prehrana@os-store.si.

Prijava prehrana

CENA PREHRANE (od 1. 11. 2019 dalje, potrditev na 20. kores. sestanku Sveta zavoda 17. 10. 2019) Obrazložitev spremembe cene kosila

malica 0,90 EUR

kosilo 2,40 EUR (1.-5. razred)

kosilo 2,60 EUR (6.-9. razred)

Naročilo OBČASNEGA KOSILA

Če učenec ni stalno prijavljen na kosilo, lahko v tajništvu NAROČI BON ZA KOSILO en dan pred prevzemom kosila. Ob naročilu bona se učencu v računalniku označi kosilo. Ko gre učenec na kosilo, na delilnem pultu pove kuharju priimek, ime in razred, da se v računalnik označi prevzem kosila. Kosilo se obračuna na položnici za prehrano.

 

ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA PREHRANE

v eAsistentu PRAHRANA 

po telefonu: 03/780-21-10  ali

na elektronski naslov: prehrana@os-store.si

Pri odjavi prehrane starši navedejo, do katerega dne bo učenec predvidoma odsoten.
Če je otrok odsoten tudi po datumu, ki so ga sporočili, morajo nadaljevanje odjave ponovno javiti (datum).
Če se otrok vrne v šolo po dnevu, do katerega je bila narejena odjava, ni potrebno javiti prisotnost otroka.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Obrok je PRAVOČASNO ODJAVLJEN, če ga starši odjavijo en delovni dan prej do 8. ure. V primeru bolezni učenca je samo kosilo pravočasno odjavljeno isti dan, če ga starši odjavijo do 8. ure.

Če starši odjavijo prehrano za en teden, odsotnost učenca pa se zaradi bolezni podaljša, morajo starši v novem tednu ponovno odjaviti prehrano. V kolikor starši v tajništvo ne sporočijo podaljšane odsotnosti učenca se smatra, da je prisoten v šoli in nima odjavljene prehrane.

TRAJNA ODJAVA PREHRANE

OBRAZEC TRAJNA ODJAVA

Starši lahko  trajno odjavijo prijavo na prehrano – izpolnijo obrazec in ga oddajo v tajništvo (osebno ali po elektronski pošti).

 

 

 

 

Dostopnost