1. – 3. razred

KULTURNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
1.9.2021 Veselo v šolo 1.9.2021 Veselo v šolo 1.9.2021 Veselo v šolo
oktober 2021 Gledališče/po spletu oktober Gledališče/po spletu oktober Gledališče/po spletu
24. 12. 2021 VESELI DECEMBER -rajanje 24.12. VESELI DECEMBER -rajanje 24.12. VESELI DECEMBER -rajanje
21. 3. 2022 / junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

21. 3. 2022/ junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

21. 3. 2022/junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob kocu šolskega leta)

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
marec 2021 Skrb za lastno zdravje marec Zdravje

Marec/

december

Zdravje – higiena/

Rast in razvoj rastlin

22. 4. 2022 EKO dan 22. 4. 2022 EKO dan 22. 4. 2022 EKO dan

 

maj 2022

Travnik – male živali

v gozdu in na travniku

Maj 2022 Travnik in gozd 18. 5. 2022 Tržnica/ Orientacija

 

 

TEHNIŠKI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
25. 11. 2021

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

25. 11. 2021

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

25. 11. 2021

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

30. 3. 2022 Evropa in jaz 30. 3. 2022 Evropa in jaz 30. 3. 2022 Evropa in jaz
25. 2. 2022 Ljudski običaji in navade (pust) 25.2. 2022 Ljudski običaji in navade( pust) 25.2. 2022

Ljudski običaji in navade

(pust)

 

 

ŠPORTNI DNEVI
1. razred 2. razred 3. razred
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
7.  9. 2021 Predstavitev športov 7. 9. 2021 Predstavitev športov 7.  9. 2021 Predstavitev športov
15. 9. 2021 Pohod na Sv. Ano 15. 9. 2021 POHOD NA SV. ANO 15. 9. 2021 POHOD NA SV. ANO
14. 10. 2021 Vesela jesen – pohod v Kompole 14. 10. 2021 Vesela jesen – pohod v Kompole 14. 10. 2021 Vesela jesen – pohod v Kompole
april 2022 Testiranje za šp. vzg. karton, atletika april Testiranje za šp. vzg. karton, atletika april Testiranje za šp. vzg. karton, tletika
 20. 6. 2022 Igre z žogo 20. 6. 2022 Igre z žogo 20. 6. 2022 Igre z žogo

 

 

EKSKURZIJE 2021/22

Razred Destinacija Datum
1. razred Kekčeva dežela 10. 6. 2022
2. razred Mozirski gaj 10. 6. 2022
3. razred Olimje (Koča pri Čarovnici, Jelenov greben) 10. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost