ZAPOSLENI

Mojca Rožman

ravnatelj@os-store.si

ravnateljica 03/780–21–12

Anita Peršuh

anita.persuh@os-store.si

pomočnica ravnatelja 03/780-21-13

 Nina Bartol

nina.bartol@os-store.si

Mojca Križnik

mojca.kriznik@os-store.si  

šolska svetovalna delavka

 

03/780-21-19

 

03/780-21-23

 

Tina Sirk Ulcej

tajnistvo@os-store.si

tajnik VIZ 03/780-21-10

Silva Skamen

racunovodstvo@os-store.si

računovodkinja 03/780-21-21

Vida Saksida 

vida.saksida@os-store.si

knjižničarka 03/780-21-22

 

Tehnično osebje

Uroš Vehovar

 

spremljevalec gibalno oviranega učenca

Tomaž Pongrac

tomaz.pongrac@os-store.si

kuhar (vodja kuhinje)

03/780-21-14

 Antonija Fidler  kuharica
Monika Mastnak kuharica
 Kumrie Nura čistilka
Nejdijona Mramor čistilka
 Andreja Kračun čistilka
Danica Manojlović čistilka
Adila Javor čistilka
Zvone Jager hišnik

 

Strokovni delavci na razredni stopnji 2023/24

Andreja Šuster asuster@os-store.si

Mateja Kovče  mateja.kovce@os-store.si

razredni pouk  1.a

2. učiteljica 1. razred

Anja Voga anja.voga@os-store.si

Mateja Kovče  mateja.kovce@os-store.si

razredni pouk 2.b

2. učiteljica 1. razred

Maja Plevnik maja.plevnik@os-store.si razredni pouk 2.a
Aleksandra Kovačič a.kovacic@os-store.si razredni pouk 1.b
Mateja Turinek turinekmateja@os-store.si
razredni pouk 3.a
Simona Urisk simona.urisk@os-store.si razredni pouk 3.b
Tatjana Mravlak tatjana.mravlak@os-store.si razredni pouk 4.a
 Marjeta Krajnc marjeta.krajnc@os-store.si razredni pouk 4.b
Irena Kavka irena.kavka@os-store.si razredni pouk  5.a
Leonida Močivnik leonida.mocivnik@os-store.si razredni pouk  5.b
Anka Frece  anka.frece@os-store.si  razredni pouk  5.c
Marija Obreza marija.obreza@os-store.si
 podaljšano bivanje  1. razred
Danica Kocijan Kiker danica.kocijan@os-store.si podaljšano bivanje  2. razred
Brigita Šinkovec brigita.sinkovec@os-store.si podaljšano bivanje  3. razred
Petra Bobek   petra.bobek@os-store.si podaljšano bivanje 4. razred
Mojca Krajnc  mojca.krajnc@os-store.si podaljšano bivanje 5. razred
Maja Lokmić lokmic.maja@os-store.si
angleščina 1., 2., 3. r.
Gracija Rossi gracija.rossi@os-store.si vodja podružnice Kompole, razredni pouk 1. in 2. r. Kompole
 Alenka Rezar  alenka.rezar@os-store.si  razredni pouk 3. r. Kompole
Hana Klakočer hana.klakocer@os-store.si 2. učitelj v 1. razredu
Veronika Gračner veronika.gracner@os-store.si  podaljšano bivanje Kompole

 

Strokovni delavci na predmetni stopnji 2023/24

Tonja Preložnik tonja.preloznik@os-store.si  razrednik 6.a, slovenščina
Manica Doberšek manica.dobersek@os-store.si  razrednik 9.b, angleščina, geografija
Irena Zorko zorko.irena@os-store.si  matematika
Mateja Rožič marozic@os-store.si angleščina
Marjan Levec marjan.levec@os-store.si   fizika, matematika
Barbara Žlender barbara.zlender@os-store.si  razrednik 8.a, zgodovina, DDKE, nemščina
Branka Bajc branka.bajc@os-store.si razrednik 6.b, kemija, naravoslovje
Janez Čokl janez.cokl@os-store.si   tehnika in tehnologija, fizika
Maja Korošec maja.korosec@os-store.si razrednik 7.a, biologija, gospodinjstvo, vodja šolske prehrane
Klemen Kotnik  klemen.kotnik@os-store.si šport
Maja Berčon maja.bercon@os-store.si  razrednik 7.b, šport
Matija Pačnik matija.pacnik@os-store.si  ROID
Barbara Štimulak barbara-stimulak@os-store.si  razrednik 9.a, slovenščina
Urška Babuder urska.babuder@os-store.si likovna umetnost
Sandra Feketija  sandra.feketija@os-store.si razrednik 8.b, angleščina
Dušica Doberšek  dusica.dobersek@os-store.si
angleščina, slovenščina
Maja Srebočan maja.srebocan@os-store.si
glasbena umetnost, mladinski pevski zbor
DOPOLNJEVANJE iz OŠ Glazija
Martina Rezar martina.rezar@osglazija-celje.si

Tamara Jelen

Tina Petelinšek

Gaja Rezar

 

učna pomoč učencem

 

 

Dostopnost