TEČAJI

TEČAJI  2022/23

Za učence 1. razreda bo organiziran 10-urni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Tečaj bo izveden v okviru projekta Naučimo se plavati in se sofinancira šolam, ki so vključene v projekt Zlati sonček. Plavalni tečaj sofinancira Zavod za šport Planica, in sicer 9,00 EUR/učenca.

Za učence 3. razredov bo organiziran 20-urni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Del stroška tečaja sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer 17,24 EUR/učenca.

Za učence 5. razreda bo organiziran 20-urni plavalni tečaj v okviru šole v naravi na Debelem rtiču.

Za učence 2. razreda ne bomo izvajali tečaj drsanja zaradi previsokega stroška avtobusnega prevoza in premajhnega števila prijavljenih učencev. Od skupno 50 učencev se je na tečaj prijavilo samo 19 učencev.

*OPOMBA: V tabelah so navedeni zneski po prejetih ponudbah od podjetja Nomago d.o.o.  septembra 2022. V kolikor se bo cena prevoza dodatno spremenila, šola nima vpliva na dvig cen. Višina stroška prevoza je odvisna tudi od števila udeleženih učencev.

V strošek na učenca niso upoštevani stroški spremljevalcev.

razred Strošek na učenca v EUR Strošek avtobusnega prevoza* v EUR termin št. učencev spremljevalci
1.

48,00

 

424,31

na dan

(opravijo se

4 vožnje)

27. 3.–31. 3. 2023:

* 1. b + Kompole: 11.00–12.30

* 1. a: 12.30–14.00

 

*19+6

*20

 

Kobale, Voga, Rezar

Plevnik, Frece

3. 60,00

424,31 

na dan

(opravijo se

4 vožnje)

12. 12.–16. 12. 2022:

* 3. b: 8.00–11.00

* 3. a + Kompole: 11.00–14.00

 

*20

*19+4

 

Urisk, Saksida

Turinek, Klakočer

KOLESARSKI TEČAJ

razred/oddelek naziv tečaja namen tečaja

 

Karli Pintarič (5. b)

Frece Anka (5. a)

 

kraj
5. a, 5. b Kolesarski tečaj Učenci pridobijo izpit za kolo Štore
Izvaja se v 5. razredu. Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa predvideva 3 dele:

  • pridobivanje teoretičnih znanj in preizkus znanja,
  • spretnostna vožnja s kolesom po poligonu,
  • praktična vožnja  v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita.

Po uspešno opravljenem celotnem programu učenec  pridobi kolesarsko izkaznico kot poseben predpisan obrazec, podpisan s strani šole in staršev. S kolesarsko izkaznico otrok samostojno sodeluje v prometu, v zahtevnejših prometnih situacijah pa še vedno potrebuje varovanje odrasle osebe.

 

 

Dostopnost