TEČAJI

.

Za učence 1. razreda bo organiziran 10-urni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Tečaj bo izveden v okviru projekta Naučimo se plavati in se sofinancira šolam, ki so vključene v projekt Zlati sonček. Plavalni tečaj sofinancira Zavod za šport Planica, in sicer 9,00 EUR/učenca. Cena tečaja brez stroška prevoza znaša 40,00 EUR.

Za učence 2. razreda bo organiziran 5-urni tečaj drsanja na drsališču v celjskem mestnem parku. Cena tečaja brez stroška prevoza znaša 40,00 EUR.

Za učence 3. in 4. razredov bo organiziran 20-urni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Del stroška tečaja sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer 17,24 EUR/učenca. Cena tečaja brez stroška prevoza znaša 50,00 EUR.

Za učence 5. razreda bo organiziran 20-urni plavalni tečaj v okviru šole v naravi v Baški.

Razred kraj Izvajalec Termin tečaja Čas aktivnosti
1. Celje Športna zveza Celje 4. 4. -8. 4. 2022

plavanje

1. skupina (1.a in 1. Kompole): 8.00-9.30

2. skupina (1.b): 9.30-11.00

 

2. Celje Športna zveza Celje 4. 10.-8. 10. 2021 drsanje 12.00-12.45
3. Celje Športna zveza Celje 9. 5.-13. 5. 2022

plavanje

1. skupina (3.a in 3. Kompole): 8.00-11.00

2. skupina (3.b): 11.00-14.00

 

4. Celje Športna zveza Celje 3. 5.-6. 5. 2022

 plavanje

1. skupina (4.a): 8.00-11.30

2. skupina (4.b): 11.30-15.00

(zaradi Covid19 je odpadel tečaj plavanja v 3. razredu v šol. l. 2020/21)

5. Baška Zavod Celeia junij 2022 plavanje v okviru šole v naravi

KOLESARSKI TEČAJ

razred/oddelek naziv tečaja namen tečaja

Leonida Močivnik

Karli Pintarič

kraj
5. a, 5. b Kolesarski tečaj Učenci pridobijo izpit za kolo Štore
Izvaja se v 5. razredu. Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa predvideva 3 dele:

  • pridobivanje teoretičnih znanj in preizkus znanja,
  • spretnostna vožnja s kolesom po poligonu,
  • praktična vožnja  v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita.

Po uspešno opravljenem celotnem programu učenec  pridobi kolesarsko izkaznico kot poseben predpisan obrazec, podpisan s strani šole in staršev. S kolesarsko izkaznico otrok samostojno sodeluje v prometu, v zahtevnejših prometnih situacijah pa še vedno potrebuje varovanje odrasle osebe.

 

 

Dostopnost