ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA

POMEMBNO

Od 1. 5. 2020 dalje boste zbirali odpadni papir za naslednje šol. leto 2020/21. Ko boste odpeljali star papir na Simbio, d.o.o ali Dinos, d.d., povejte priimek (otroka), razred in oddelek, ki ga bo otrok obiskoval v šol. letu 2020/21.   

Zbran odpadni papir 2019/20