SKUPNOST UČENCEV

ŠOLSKO SKUPNOST UČENCEV v šol. l. 2023/24 vodi Marjeta Krajnc, sodelujeta Mojca Krajnc in Irena Zorko.

Cilji delovanja:

–          razvijati prijetne in spoštljive medsebojne odnose in odgovornost,

–          povečati interes za branje in pisanje,

–          spodbujati zdrav življenjski slog,

–          spodbujati dejavnosti, v katerih bi se šola pojavljala v medijih,

–          spodbujati dejavnosti v domačem kraju,

–          povezovati vse učence šole,

–          usklajevati in uresničevati njihova mnenja in pobude,

–          sodelovati v šolskih projektih in raziskovalnih nalogah,

–          spodbujati učence k izražanju svojih stališč, mnenj,

–          poskrbeti za razvedrilo učencev in dobro počutje v šoli. 

 

Prednostne naloge:

  • vzpodbujanje k rabi slovenskega jezika in k strpnosti (opozarjamo in korigiramo, da govorijo slovensko tudi med igro v razredu, krepitev odnosov na relaciji učitelj – učenec -starši),
  • prometna varnost (obiski policista po oddelkih, pogovor o varni vožnji, vzpodbujanje lepega vedenja na avtobusu, sprehodi po varni poti v okolici šole),
  • socializacija otrok v oddelkih (uporaba socialnih iger, upoštevanje skupnih dogovorov razrednih pravil),
  • gibanje na svežem zraku (izvajanja športa v naravi, sprehodi),
  • spodbujanje k sodelovanju in učinkoviti komunikaciji.

Skupnost učencev vodi Marjeta Krajnc. Sodelujejo Mojca Krajnc, Irena Zorko.  Z učenci se bomo sestajali enkrat mesečno oz. po potrebi.      

SEPTEMBER

Izvolitev razrednih odborov

Prvi sestanek ŠSU z izvoljenimi predstavniki (od 4. do 9. razreda):

–          izvolitev odbora ŠSU

–          priprava in sprejem programa ŠSU.

 
OKTOBER

Teden otroka 2023: »ZAKAJI IN ZATOJI RADOVEDNOSTI«

2. – 6.10. 2023 (različne dejavnosti po razredih, organizacija dni dejavnosti)

V tem tednu bodo zveze in društva prijateljev mladine organizirala različne prostočasne in razvedrilne programe za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, obeležili pa ga bodo tudi vrtci in šole.

 
NOVEMBER

Izdelava okraskov, voščilnic, priprava spremljevalnega programa.

OTROŠKI PARLAMENT na temo: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV– priprava učencev, razdelitev gradiva, izvedba razrednih parlamentov.

 
DECEMBER

NOVOLETNI BAZAR

Božično-novoletna okrasitev šole: razredi in novoletna jelka pri vhodu v šolo.

 

 
JANUAR ŠOLSKI in OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT  
FEBRUAR Proslava – šolski radio ob kulturnem dnevu, 7. 2. 2024  
MAREC REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT  
APRIL

DRŽAVNI OTROŠKI PARLAMENT

Mesec knjige: zaključek bralne značke

EKO dan

 
MAJ Zaključna prireditev projekta Evropska vas v Celju  
JUNIJ Valeta in podelitev priznanj ob zaključku šolskega leta  

 
  Dejavnosti, ki potekajo skozi celo šolsko leto:

–          zbiranje prispevkov za šolsko glasilo in krajevni časopis Štorski občan,

–          humanitarna akcija zbiranja plastičnih zamaškov,

–          projekt EKO šola (zbiranje starega papirja, kartuš, baterij, urejanje šole in okolja…), projekt

           EVROPSKA VAS, projekt ZDRAVA ŠOLA,

–          bralna značka, EKO bralna značka,

–          Angleška bralna značka

–          projekt SADEŽI DRUŽBE (medgeneracijsko povezovanje),

–          urejanje panojev in oglasnih desk.

Dostopnost