PODALJŠANO BIVANJE

RAZPORED PODALJŠANEGA BIVANJA 2019/20

Razred Izvajalec DAN URA PROSTOR

 

1.

 

 

Vida Saksida

 

vse dni v tednu 12.15–16.00 1. a
2. Janja Vuga vse dni v tednu 12.15–15.30 2. a
3. Brigita Šinkovec

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

13.00–15.00

12.15–15.30

12.15–15.30

12.15–15.30

13.00–15.00

3. a

1.

dodatna skupina

Marjeta Krajnc

Tatjana Mravlak

Aleksandra Kovačič

Maja Plevnik

Andreja Prostor, Marjeta Krajnc

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

13.05–13.50

13.05–13.50

12.15–13.50

12.15–13.50

12.15–13.50

 

1. b

4. Danica Kocijan Kiker

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

13.00–15.00

13.00–15.00

13.00–15.00

13.00–15.00

13.00–15.00

4. a

4. b

5.

Irena Zorko

Urška Babuder

Urška Babuder

Irena Zorko

Tonja Preložnik

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

13.05–14.45

13.05–14.45

13.05–14.45

13.05–14.45

13.05–14.45

5. a

5. b

Kompole Štefka Podgoršek

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

12.30–15.50

12.30–15.50

12.30–15.50

12.30–15.50

12.30–15.50