PROJEKTI

Naziv projekta 2019/20
Vodja
Evropska vas Aleksandra Kovačič
Pozdrav ptic miru Maja Plevnik
Sadeži družbe Irena Kavka
Bralna pismenost Barbara Štimulak
Noč branja Barbara Štimulak
Rastem s knjigo Barbara Štimulak
Zlati Sonček Maja Berčon
Krpan Maja Berčon
Tek podnebne solidarnosti Karli Pintarič
Naučimo se plavati Karli Pintarič
Paraolimpijski šolski športni dan Maja Berčon
Policist Leon svetuje Leonida Močivnik
Shema šolskega sadja Neva Rebolj
Zdrava šola Neva Rebolj
Tradicionalni slovenski zajtrk Neva Rebolj
EKOŠOLA Andreja Prostor, Branka Bajc
O tebi Branka Bajc
Pokloni zvezek Anja Vedečnik
Varno s soncem Danica K. Kiker
Anti-doping Danica K. Kiker
Bodi dober, bodi kul Tatjana Mravlak