DNEVI DEJAVNOSTI

DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

KULTURNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
1.9.2021 Veselo v šolo 1.9.2021 Veselo v šolo 1.9.2021 Veselo v šolo
oktober Gledališče/po spletu oktober Gledališče/po spletu oktober Gledališče/po spletu
24.12. VESELI DECEMBER -rajanje 24.12. VESELI DECEMBER -rajanje 24.12. VESELI DECEMBER -rajanje
21. 3. 2022 / junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

21. 3. 2022/ junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob koncu šolskega leta)

21. 3. 2022/junij

Kulturne delavnice

(priprava na pomladno prireditev/ob kocu šolskega leta)

Pomladna prireditev za starše 22. 3. 2022

NARAVOSLOVNI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
marec Skrb za lastno zdravje marec Zdravje

Marec/

december

Zdravje – higiena/

Rast in razvoj rastlin

22. 4. 2022 EKO dan 22. 4. 2022 EKO dan 22. 4. 2022 EKO dan

 

Maj 2022

Travnik – male živali

v gozdu in na travniku

Maj 2022 Travnik in gozd 18. 5. 2022 Tržnica/ Orientacija

VZGOJA ZA ZDRAVJE  1.r : ___________;      2.r: __________ ;    3.r : ___________

TEHNIŠKI DNEVI
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
Datum Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
25. 11. 2021

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

25. 11. 2021

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

25. 11. 2021

Novoletne delavnice

(izdelki za BAZAR)

30. 3. 2022 Evropa in jaz 30. 3. 2022 Evropa in jaz 30. 3. 2022 Evropa in jaz
25. 2. 2022 Ljudski običaji in navade( pust 1.3.) 25.2. 2022 Ljudski običaji in navade( pust) 25.2. 2022 Ljudski običaji in navade( pust)

 

ŠPORTNI DNEVI
1. razred 2. razred 3. razred
  Vsebina Datum Vsebina Datum Vsebina
           
15. 9. 2021  Pohod v Šentjanž 15. 9. 2021 POHOD NA SV. ANO 15. 9. 2021 POHOD NA SV. ANO
12. 10. 2021 Vesela jesen – pohod v Štore 14. 10. 2021 Vesela jesen – pohod v Kompole 14. 10. 2021 Vesela jesen – pohod v Kompole
januar Igre na snegu januar Igre na snegu januar Igre na snegu
april Testiranje za šp. vzg. karton, atletika april Testiranje za šp. vzg. karton, atletika april Testiranje za šp. vzg. karton, tletika
 20. 6. 2022 Igre z žogo 20. 6. 2022 Igre z žogo 20. 6. 2022 Igre z žogo

Zaključna ekskurzija 1.r, 2.r, 3r. – 10. 6. 2022

Plavalni tečaji: 1.r : 4. 4. – 8. 4. 2022;        3.r :  9. 5.  – 13. 5. 2022

Drsanje    2.r: 4. 10. – 8. 10.  2022

Dostopnost