SVET STARŠEV

Poslovnik o delu Sveta staršev

Imenovani predstavniki v Svet staršev v šol. l. 2021/22:

Razred

Priimek in ime

 

1. a Zubak Emina
1. b Kaluža Primož
2. a Turnšek Uroš
2. b Plahuta Albin
3. a Križnik Judita
3. b Grajžl  Kristina
4. a Salobir Penca Urška
4. b Gorjup Zdovc Maja
5. a Mastnak Urška
5. b Hrovat Damjana
6. a Tovornik Franci
6. b Ribič Adrijana
7. a Blazinšek Kristina
7. b Čanžek Sanela
8. a Gojkovič Kumperger Avrelija
8. b Gajšek Maja
9. a Žveplan Janja
9. b Zakelšek Boštjan
1., 2 K Tratnjek Petra
3. K Vočanec Danijela

Predsednik Sveta staršev: FRANCI TOVORNIK

Namestnica predsednika Sveta staršev: MAJA GORJUP ZDOVC

 

Dostopnost