PREVOZI UČENCEV

PREVOZI S ŠOLSKIM KOMBIJEM (opravlja jih hišnik Zvone Jager):

  1. Prožinska vas – Kompole: Majoranc 6:50, Kompole 7:00, Loke 7:50
  2. Pečovje: Šuhel 7:20, kozolec 7:30
  3. Prevozi iz šole na Pečovje: 13:10, 13:40, 14:10

PREVOZI S ŠOLSKIM AVTOBUSOM PROŽINSKA VAS IN SVETINA (prevoze izvaja NOMAGO):

PRAVICA DO BREZPLAČNE VOZNE KARTE

  1. člen Zakona o osnovni šoli: Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Varstvo vozačev je obvezno za učence predmetne stopnje, ki končajo pouk ob 12.10 in čakajo na odhod šolskega avtobusa ob 13.30. V varstvu vozačev počakajo tudi učenci, ki imajo 6. uro prosto in čakajo na pouk 7. uro.

Od 6. do 9. razreda
PONEDELJEK Manica Doberšek, Maja Lokmić BIOLOGIJA
TOREK Irena Zorko, Mojca Križnik MATEMATIKA 1
SREDA Branka Bajc, Manica Doberšek  
ČETRTEK Sandra Feketija, Maja Korošec MATEMATIKA 1
PETEK Marjan Levec, Vesna Videmšek, Mateja Rožič MATEMATIKA 1
  4. razred 5. razred
PONEDELJEK Marija Krajnc Irena Kavka
TOREK Danica K. Kiker Irena Kavka
SREDA Marija Krajnc Leonida Močivnik
ČETRTEK Marjeta Krajnc Leonida Močivnik
PETEK Marija in Marjeta Krajnc Leonida Močivnik in Irena Kavka

 

 

Dostopnost