PREVOZI UČENCEV

PREVOZI UČENCEV 2023/24

PREVOZI S ŠOLSKIM KOMBIJEM (opravlja jih hišnik Zvone Jager):

Vozijo se samo prijavljeni učenci. Prijave se oddajo ravnateljici na začetku vsakega šolskega leta.

Vozni red šolskega kombija:

ZJUTRAJ: ob 7:15 – pri ogledalu, ob 7:25 – pri kozolcu

PO POUKU: OB 13:10, 13:30, 14:10 – na AP pri šoli

PREVOZ UČENCEV IZ MESTNE OBČINE CELJE

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli je staršem otrok z bivališčem Teharje, Vrhe in Bukovžlak zagotovljeno mesečno povračilo potnih stroškov, otroci si za prevoz z avtobusom kupijo mesečno vozovnico. Otrokom so s prilagojeno redno linijo uredili možnost prevoza v obeh smereh.

Starši morajo vsako šolsko leto v mesecu septembru ravnateljici oddati vlogo za sofinanciranje prevoza.

Stroške povrne Mestna občina Celje na osnovi mesečnih zahtevkov, ki jih pošlje OŠ Štore. Šola nakaže mesečna sredstva staršem na njihov TRR.  

PREVOZI S ŠOLSKIM AVTOBUSOM PROŽINSKA VAS IN SVETINA (prevoze izvaja NOMAGO).

VOZNI RED ŠOLSKI AVTOBUSI NOMAGO 2023/24

SVETINA-ŠTORE šola odhod odhod
Požnica kamnolom 6:48 14:10
Svetina 6:52 14:06
Svetina spomenik 6:55 14:03
Mrzla Planina 7:00 13:58
Javornik 7:01 13:57
Šentjanž 7:05 13:53
Kompole 7:09 13:49
Kompole toplarna 7:12 13:32
Štore šola 7:26 13:30

 

PROŽINSKA VAS-ŠTORE šola odhod odhod
Štore 7:14 13:49
Opoka 7:16 13:47
Prožinska vas 7:17 13:46
Prožinska vas G 7:18 13:45
Vrbno 7:19 13:44
Šentjur 7:23 13:41
Vrbno 7:26 13:36
Prožinska vas G 7:27 13:37
Prožinska vas 7:28 13:36
Opoka 7:29 13:35
Štore 7:31 13:30
  1. člen Zakona o osnovni šoli: Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Varstvo vozačev je obvezno za učence predmetne stopnje, ki končajo pouk ob 12.10 in čakajo na odhod šolskega avtobusa ob 13.30. V varstvu vozačev počakajo tudi učenci, ki imajo 6. uro prosto in čakajo na pouk 7. uro.

VARSTVO VOZAČEV  2023/24

VARSTVO UČENCEV 6.–9. razred
DAN UČITELJA UČILNICA
PONEDELJEK Korošec / Kotnik SLJ 1
TOREK Zorko / Pačnik MAT 1
SREDA Bajc / Štimulak SLJ 1
ČETRTEK Levec / Čokl SLJ 1
PETEK Doberšek / Rožič SLJ 1

 

VARSTVO UČENCEV 4.–5. razred
DAN 5. ura 6. ura 12.15-13.30
PONEDELJEK     Mravlak (5.a)
TOREK Bobek (4. a)    Močivnik (5. b)
SREDA Babuder (4. b)  Pačnik (4. b)  Kavka (4. a)
ČETRTEK     Turinek (5. a)
PETEK     Krajnc Marjeta (4. b)

 

 

Dostopnost