OSNOVNA ŠOLA ŠTORE

Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore

Tel. 03/780-21-10

Faks 03/780-21-20

E-mail: os.store@siol.net

Bilten 50 let

JSKD je OŠ Štore podelil naziv KULTURNA ŠOLA

za obdobje 2018-2023.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran http://www.eu-skladi.si/

POVABILO K NAMENITVI DOHODNINE ZA ŠOLSKI SKLAD OŠ ŠTORE
Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% svoje dohodnine v splošno koristen namen. OŠ ŠTORE v sodelovanju s Skladom 05 (ustanovo za družbene naložbe) vabi k namenitvi dohodnine za splošno koristen namen ZA ŠOLSKI SKLAD OŠ ŠTORE.
http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/328

OPERACIJA ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA NA OBMOČJU LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE RAZNOLIKOST PODEŽELJA, SOFINANCIRANIH IZ SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR)        
Naziv operacije: UREDITEV IN VZPOSTAVITEV UČNEGA PARKA PRI OŠ ŠTORE
Vlagatelj: OSNOVNA ŠOLA ŠTORE               Partner v projektu: ŠTORE STEEL d.o.o.
Skupna vrednost celotne operacije (z DDV): 27.776,22 EUR         
Vrednost sofinanciranja: 18.213,91 EUR
Namen operacije je ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter aktivno vključevanje prepoznanih ranljivih skupin v socialno oziroma družbeno življenje. Predmet operacije so aktivnosti, ki bodo vzpostavile celostno urejen učni park pri Osnovni šoli Štore, to je učilnico na prostem, gozdno učno pot in investicijo v obnovo 100 let stare lokomotive, ki predstavlja simbol železarske dediščine kraja. V izvedbene aktivnosti bodo poleg partnerjev aktivno vključeni tudi mladi, starejši, ostareli, ženske, osebe s posebnimi potrebami. Spodbujena bo medgeneracijska solidarnost in sodelovanje preko aktivnosti izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti so predvidene na upravičenem območju vsaj treh občin (Občina Štore, naselje Štore, občina Vojnik, naselje Frankolovo,  in Občina Laško, naselje Laško). Izdatki bodo namenjeni investicijam v opremo, ki je neposredno povezana s cilji projekta. Predmet operacije je obnova lokomotive, ureditev platoja z nadstreškom zanjo, nabava otroških igral, nakup informacijskih tabel, promocijski material, postavitev klopi in miz za učilnico v naravi, nakup košev za smeti, nakup pitnika za vodo.
Predviden zaključek operacije: julij 2018

AKTUALNI DATUMI

O B V E S T I L O

Za informacije in vstop v šolo

v času od 6. 8. 2018 do 24. 8. 2018,

od 7.00 do 12.00,

pokličite 03/780-21-10.

TEKMOVANJE PEVSKIH ZBOROV PESEMCA, 18. 4. 2018 v Celju

Nastop Mladinskega pevskega zbora OŠ Štore (glejte od 48:42)

https://youtu.be/SvIssyVeqeY

 

Raziskovana naloga

 

TURIZEM V OBČINI ŠTORE IN MOŽNOSTI ZA NJEGOV RAZVOJ

 

V raziskovalni nalogi Turizem v Občini Štore in možnosti za njegov razvoj so učenci 9. razreda (Pia Popovič, Blažka Žnidar in Jan Korenjak) raziskovali naravne in kulturne znamenitosti v Občini Štore, z namenom, da jih predstavijo širši javnosti na enem mestu, tj. na spletni strani (http://turizem-store.splet.arnes.si/). V raziskovalni nalogi jih je zanimalo, na katerih področjih v občini so še neizkoriščene možnosti za razvoj turizma in kakšne načrte za turistični razvoj imata Občina Štore in Turistično društvo Štore. Ugotovili so, da je v občini še velik neizkoriščen kapital v kulturnih znamenitostih in naravi, česar se zavedajo tudi na Občini in pri Turističnem društvu Štore.

spletna stran – TURIZEM V OBČINI ŠTORE

Raziskovalna naloga s področja zgodovine

»Naš novi dom« –
Osnovna šola Štore v šolskih letih 1967/68 ter 2015/16

Avtorici: Timeja Kostrevc in Iva Mravlak

raziskovalna naloga

Sprejem drugošolcev med člane RK

Četrtošolci, ki so člani krožka Rdečega križa, so v ponedeljek, 18. 6., drugošolcem predstavili organizacijo Rdečega križa, njene dejavnosti in naloge.
Pripravili so igro z naslovom Križem zgodba, s katero so pokazali, da lahko na vsakem koraku pomagamo.
Drugošolci so od organizacije dobili nekaj drobnih pozornosti, na koncu pa pobarvali še pobarvanke na temo Rdečega križa in pomoči.

Barbara Žlender

PREDSTAVA ČARODEJA ANDREJA ZA PRVOŠOLCE IN PODELITEV NAGRAD ZA PRIDNE BRALCE

Danes je prvošolce obiskal prav poseben gost, Čarodej Andrej, ki je s svojimi čarovnijami navdušil zvedavo občinstvo, ki mu je pri čaranju pridno pomagalo.

Ob koncu predstave je ravnateljica nagradila tiste bralce, ki so prebrali 15 knjig ali več. V ta namen so dobili darilca, Čarodej Andrej pa je vsakemu posebej iz balona nekaj ustvaril.

Otroke, ki so med predstavo nadvse uživali, smo pozvali, da naj bo v naslednjem šolskem letu še več pridnih bralcev in da naj bo knjiga njihova zvesta spremljevalka tudi med poletnimi počitnicami.

Noč branja 2018

Za učence od 6. do 9. razreda smo 25. in 26. maja letos že desetič zapored pripravili Noč branja. Petič letos pa smo organizirali Noč branja tudi za učence 4. in 5. razreda, in sicer 1. in 2. junija.

Noči branja se je udeležilo 20 učencev od 6. do 9. razreda in 56 učencev 4. in 5. razreda. Na prvi noči branja je sodelovala Danica Kiker Kocijan, na drugi »noči« pa Irena Kavka, Breda Korošec in Mojca Krajnc. Obe noči branja je vodila Barbara Štimulak. Načrtovane aktivnosti so potekale po programu. več…

Zaključek bralne značke

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost; učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

Da je branje res pomembno, ker nam širi obzorja, prav tako pa nam omogoča potovanje kamor koli in kadar koli, verjamejo številni učenci naše šole, ki so tudi v tem šolskem letu pridno brali in osvojili bralno značko.

Letošnje bralce smo ob zaključku bralnega leta nagradili s predstavo Jana Malika Žogica Nogica, ki so jo odlično uprizorili učenci neobveznega izbirnega predmeta Umetnost pod vodstvom učiteljice Irene Kavka. Naši učenci so dokazali, da premorejo ogromno igralskega talenta, zato smo prav vsi doživeto spremljali zgodbo in navijali za srečen konec. Pri tem so pomagali prav vsi, ki so s pihanjem odpihnili predrznega Zmaja Tolovaja. Ob koncu predstave so se vsi navzoči zahvalili nastopajočim z bučnim aplavzom.

Ker so v tem šolskem letu med pridnimi bralci, ki so prebrali več kot 15 knjig, tudi naši prvošolčki (devet jih obiskuje OŠ Štore, trije pa prihajajo s podružnične šole Kompole), smo se odločili, da zanje pripravimo prav posebno presenečenje in jih takrat tudi nagradimo. Dogodek, ki ga pripravljamo za naše nadobudne bralce, bo v prvem tednu meseca junija.

Pravijo, da je knjiga najboljša učiteljica in prijateljica hkrati. Zato naj bo vsem učencem zvesta spremljevalka tudi med počitnicami in v prihodnjem šolskem letu.

Barbara Štimulak

GALERIJA

img_3871
avgust 2018
PTSČPSN
« Jul   Sep »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

ARHIV