ZAKON IN PRAVILA

Pravila šolske prehrane OŠ Štore 3_6_2019

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI - DOPOLNITEV

Uradni list RS, št. 76/23, dne 12. 7. 2023) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B)

ZŠolPre-1B

BISTVENA NOVOST:

Od 1. 9. 2023 bo subvencija kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda.

Od 1. 9. 2024 bo subvencija kosila v višni 50% cene kosila pripadala učencevm v 5. dohodkovnem razredu.

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta

Velja za vse vloge vložene od 1. 2. 2023 (priznanje pravice s 1. 3. 2023).

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 do 221,46 135,44 148,97 162,53
2 od 221,47 do 369,11 115,79 128,00 140,14
3 od 369,12 do 442,94 88,25 98,64 108,99
4 od 442,95 do 516,76 69,61 79,42 89,42
5 od 516,77 do 652,12 56,91 66,42 75,86
6 od 652,13 do 787,44 36,07 45,13 54,16
7 od 787,45 do 1.008,93 27,06 36,07 45,13
8 od 1.008,94 do 1.218,08 23,56 32,58 41,59

 

Dostopnost