ZAKON IN PRAVILA

Pravila šolske prehrane OŠ Štore 3_6_2019

Zakon o spremebah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H)

Novost 1. 12. 2018

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G)

(Objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/17, dne 22.12.2017) Velja od 23.12.2017, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018

Uradni list ZUPJS-G

SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE (25. člen): Učencu pripada subvencija MALICE, če v družini povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 545,98 EUR.

SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE (26. člen): Učencu priprada subvencija KOSILA, če v družini povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 370,86 EUR.

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI - DOPOLNITEV

Dostopnost