Devetošolci so pri izbirnem predmetu nemščina predstavili svoje sobe. Povedali in prikazali so, kje se  v njih kaj nahaja.

Barbara Žlender

Mein Zimmer 1Mein Zimmer 2

Dostopnost