V okviru Ekošole so učenci pri pouku in v času podaljšanega bivanja ustvarjali za natečaj Eko-paket. Izdelovali so vozila iz odpadne embalaže za mleko in sokove, pri tem pa v zbiralno akcijo vključili tudi starše, stare starše in ostale. S projektom Eko-paket spodbujamo k pravilnemu ravnanju z odpadno kartonsko embalažo (KEMS), saj tako omogočimo recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih izdelkov.

Maja Plevnik

 

                        

Dostopnost