Spoštovani starši!

Od danes, 12. 3. 2020, dalje ODPOVEDUJEMO vse za otroke načrtovane aktivnosti (zdravstvena in zobozdravstvena sistematika, tabor za nadarjene, otroški parlament, športna in druga tekmovanja, ki se odvijajo izven šole ter dneve dejavnosti, katerih izvedba je bila načrtovana na terenu). Po ustaljenem urniku še naprej izvajamo jutranje varstvo, pouk, interesne dejavnosti ter podaljšano bivanje

Dostopnost