Prosimo vas, da prijavnic za vpis na srednje šole ne pošiljate s povratnico, saj to pomeni, da jih je treba iti iskat na pošto. Zavedamo se, da želite pri sebi shraniti dokaz, da so bile prijavnice pravočasno oddane na pravi naslov, vendar za tak dokaz popolnoma zadošča, da prijavnice pošiljate priporočeno (lahko pa celo samo po navadni pošti), s čimer se izognemo dodatnim potem na pošto in s tem zaposlene na pošti in na srednjih šolah ne izpostavljamo okužbam.

Lepo prosim, da upoštevate to obvestilo, ob tem pa naj še enkrat povemo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj v nekatere srednješolske izobraževalne programe, v katere se želijo prijaviti vaši devetošolci, ali razgovorov z devetošolci, ki se prijavljajo za vpis v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto. O spremenjenih, natančnih datumih pa vas bomo obvestili naknadno, zato brez skrbi.

Dostopnost