Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost; učence spodbuja k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

Da je branje res pomembno, ker nam širi obzorja, prav tako pa nam omogoča potovanje kamor koli in kadar koli, verjamejo številni učenci naše šole, ki so tudi v tem šolskem letu pridno brali in usvojili bralno značko.

V četrtek, 19. maja, se je s predstavo Dobrega gusarčka, ki ga je za naše učence uprizorilo Gledališče Smejček, zaključilo bralno potovanje. Ob tej priložnosti čestitke vsem učencem, ki so usvojili bralno značko, obenem pa veliko veselja ob branju tudi v prihodnjem šolskem letu.

video-224343da9a5e11a69aafe3d36dbf9444-V

 

Dostopnost