Kompole, 5. 4. 2023

Prvošolci Osnovne šole Štore in podružnice Kompole so se v tednu od 27. 3. do 31. 3. 2023 udeležili plavalnega tečaja na kopališču Golovec. S pomočjo prijaznih učiteljev plavanja so se učili prilagajana na vodo, svoje znanje plavanja pa bodo dodatno utrdili in nadgradili v 3. razredu.

Hana Klakočer

Dostopnost