Učenci POŠ Kompole so nedavno sodelovali na natečaju Čudoviti svet vode, ki je potekal v sodelovanju s Cinkarno Celje. Natečaj je bil čudovita priložnost, da so se učili o pomenu vode in njeni trajnostni rabi, hkrati pa so razvijali svojo ustvarjalnost in tehnične spretnosti. Najprej so zbrali potreben material, si ogledali primere dobrih praks, pripravili načrt izdelave in na koncu izdelali zbiralnik za deževnico. Z mentoricama so nato preverili njegovo delovanje, se pogovorili o uporabi deževnice in njenih prednostih ter spoznali, kako z recikliranjem vode prispevamo k trajnostni prihodnosti. V Kompolah smo sicer bolj veseli, kadar zunaj sije sonce, tokrat pa se bomo dežja še kako razveselili, saj bomo delovanje našega zbiralnika lahko preizkusili še zunaj učilnice.

Hana Klakočer

Dostopnost