1. septembra, na dan zlatih knjig, vsako leto pričnemo z novim bralnim letom in seveda tudi bralno značko. Zato so v ponedeljek, 18. septembra, prvošolčki prvič stopili skozi vrata šolske knjižnice. Prvo srečanje pa ni bilo prav nič običajno, saj jih je obiskala sama Pika Nogavička. Pika, ki je povsem pozabila na knjižnična pravila, je s svojim vedenjem sicer zabavala otroke, a spravljala v obup knjižničarko, ki jo je z veliko mero dobre volje poučila o knjižničnih pravilih in izposoji knjig. Otroci so tako spoznali pravila vedenja v knjižnici, kako se spoštljivo ravna s knjigo in o postavitvi knjig v knjižnici.

V okviru Društva Bralna značka Slovenije so ob začetku novega bralnega leta v dar prejeli knjigo Petra Svetine z naslovom Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. Dogovorili smo se, da bodo vsi sodelovali pri bralni znački. Prav tako bodo dobili vsak svojo izkaznico, ki jo bodo ilustrirali. Prvo srečanje je bilo zabavno in poučno. Upam, da bodo postali obiski knjižnice in druženja s knjigo stalnica v življenju naših prvošolcev, saj že star pregovor pravi, da je branje najboljše učenje.

?

?

?

?

?

?

Dostopnost