Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je naseljem in osnovni pravici do primernega prebivališča ljudem.

OŠ Štore je uspešno sodelovala na razpisanem likovnem natečaju ob Vseslovenskem dnevu habitata 2019, ki je potekal v okviru Meseca prostora v organizaciji Centra arhitekture Slovenije, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.

Predstavljen projekt devetošolcev, oblikovan na predstavitvenem plakatu, je bil prepoznan kot kreativna ter izstopajoča ideja. Organizatorji so izdelek nagradili s prvo nagrado v kategoriji tretje triade in jih povabili na nagradni izlet v Ljubljano z vodstvom po mestnem središču ter obiskom Predsedniške palače.

V ponedeljek, 11. 11. 2019, so se devetošolci OŠ Štore z veseljem odzvali povabilu ter se udeležili državne slovesnosti »Jabolko navdiha«.

Opis nagrajenega likovnega projekta:

Učenci devetega razreda so ob spoznavanju domačega kraja in povezovanju s klasičnimi ter sodobnimi vizualnimi likovnimi tehnikami oblikovali svojevrsten projekt s poudarkom na temo »Narava okoli nas«.

Občina Štore je manjši kraj, obdan z bujnimi gozdovi, rodovitnimi polji ter s hribovitimi pašniki. Poleg bogate naravne dediščine je za to območje značilna železarska industrija. V preteklosti tudi rudarstvo.

Ob spoznavanju pomena okolja, ki nas obdaja (zdravo okolje, vplivi industrije na razvoj naselja, kmetijske površine in zdrava predelava hrane, oblikovanje naselja in pomen kulturne dediščine …), so učenci v tehniki fotomontaže oblikovali idejne predloge kako polepšati dotrajane fasade. Pri tem so se spoznali s sodobnimi pristopi ustvarjanja: grafično oblikovanje na računalniku – fotomontažo in klasičnim oblikovanjem v tehniki kolaža.

Na javne zgradbe (šola, blokovsko naselje, dom starejših občanov, železarna …) so umestili slikovne predloge s katerimi bi estetsko prispevali k boljšemu počutju v naselju, in estetsko oblikovali plakat s predstavitvijo projekta.

Na pobudo občine Štore se je uresničila otroška ustvarjalnost v projektu »Narava okoli nas – za lepšo okolico občine Štore«. V skupnem sodelovalnem prepletu učiteljev in učencev so nastale stenske poslikave, ki krasijo poti ob vaseh Kompole in Šentjanž.

Poslikava motivira, polepša pot mimoidočim pohodnikom in kolesarjem, ki se vzpenjajo na priljubljen vrh Celjske koče preko Svetine in Pečovnika.

Stara siva škarpa je postala pisana in estetska umestitev v naravnem okolju, naša šolska skupnost pa bogata za doživetje in prijetno izkušnjo pod vodstvom Simone Urisk in drugih učiteljic.

Fotoutrinke z nagradnega izleta si lahko pogledate Nagradni izlet devetošolcev v Ljubljano.

Urška Babuder, učiteljica likovne umetnosti

 

Dostopnost