Organizatorja socialnih in zdravstvenih letovanj otrok v Celjskem domu v Baški, Mestna občina Celje in koncesionar Celeia, d.o.o. sporočata, da V JULIJU 2020 LETOVANJ NE BO. Predvidoma bodo letovanja potekala v treh 10-dnevnih izmenah v avgustu 2020.

Predvidene izmene v avgustu bodo potekale v naslednjih terminih:

  1. izmena: 30. 7.–9. 8. 2020
  2. izmena: 9. 8.–19. 8. 2020
  3. izmena: 19. 8.–29. 8. 2020

Zaradi zdravstvenega stanja v Sloveniji in še vedno razglašene epidemije nove virusne bolezni COVID-19 na Hrvaškem bodo letovanja potekala pod pogoji, ki jih predpisuje zdravstvena stroka (NIJZ in HZJZ).

Število otrok na posamezno izmeno bo omejeno glede na pogoje bivanja in zadrževanja v notranjih prostorih, kar pomeni, da bo lahko število otrok na posamezno izmeno manjše od namestitvene kapacitete 80 otrok. Prednost pri izbiri bodo imeli tisti kandidati, ki bodo poleg izpolnjene prijavnice predložili tudi napotitev na letovanje s strani dispanzerja za šolske otroke in mladino.

POMEMBNO: Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020) ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020).

Pogoji prijave in izbiranja kandidatov za letovanje bodo objavljeni v Javnem razpisu za izbor uporabnikov programa socialnih in zdravstvenih kolonij, ki bo izšel predvidoma 26. 6. 2020.

Vsi, ki ste prijavnico že oddali, boste v kratkem pozvani za spremembo termina letovanja in morebitno dopolnitev prijave z zdravstveno napotitvijo.

Ostali razmislite, ali si vaši otroci želijo letovanja v Baški. Če se boste odločili za to, se oglasite v pisarni šolske svetovalne službo, kjer vas bodo čakale natisnjene prijavnice. Prijavnice imajo tudi v zdravstvenih domovih, lahko pa si jo sami natisnete. Najdete jo na spodnji povezavi:

https://1301.nccdn.net/4_4/000/000/07d/2e3/03-Prijavnica_2020_ZDR_Store_Dobrna_Vojnik_Lasko_Radece_NOVA.pdf

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE BO PREDVIDOMA MED 10. IN 15. JULIJEM 2020. PRIJAVNICE POŠLJITE PO POŠTI ALI ELEKTRONSKI POŠTI (oba podatka sta na prijavnici).

 

Za ostale informacije se obrnite na organizatorja letovanja.

 

Lep pozdrav,

Mojca Križnik, šolska svetovalna delavka

Dostopnost