V skladu s šolskim koledarjem za osnovne šole za šolsko leto 2019/2020 bodo učenci 9. razreda, ki so bili neuspešni, lahko opravljali predmetne in popravne izpite med 16. junijem in 29. junijem 2020.

Prvi krog izbirnega postopka za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 pa se bo začel 30. junija in trajal do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šol.

Tudi devetošolci, ki sprva niso uspešno zaključili zadnjega razreda, bili pa so uspešni na popravnih izpitih, bodo letos enakovredno sodelovali pri vpisu, ker bodo po opravljenih popravnih izpitih izpolnjevali vpisne pogoje za vpis v srednjo šolo.

Učence in njihove starše prosimo, naj čim prej dostavijo oziroma pošljejo kopijo na izbrano srednjo šolo, kjer imajo oddano svojo prijavnico za vpis. To še posebej velja za tiste kandidate, ki so prijavljeni na programih, kjer bo predvidoma omejitev vpisa.

Nekatere srednje šole bodo namreč vpis izvedle že 30. 6. 2020, zato je res pomembno, da učenci o tem, da so zaključili osnovno šolo, čim prej obvestijo svetovalne delavke srednjih šol, kjer imajo svojo prijavnico.

 

Lep pozdrav,

Mojca Križnik,

šolska svetovalna delavka

 

Dostopnost