Učenci in učenke Osnovne šole Štore so se kot vsako leto pridružili mednarodnemu projektu Pozdrav ptic miru, s katerim želijo ponesti mir v svet. Osrednja letošnja ideja miru je SKRB ZA MIR IN SVOBODO – TEMELJ SOŽITJA VSEH GENERACIJ, ki se bo uresničevala skozi celotno šolsko leto. Učenci in učenke so v podaljšanem bivanju ustvarjali plakate in izdelovali ptice iz papirja ter se pogovarjali o miru, na kakšne načine lahko dosežemo mir, da se je treba med seboj pogovarjati strpno ter sodelovati. Velik del izdelkov so ustvarili tudi za varovance Doma Lipa ter jim tako s pomočjo ge. Snežane polepšali dan in prostore. V zahvalo smo prejeli risbo g. Franca, ki se je je na ta način učencem še posebno lepo zahvalil.

Dostopnost