Besedilo: Pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina so učenci po navodilu izdelali knjižico z osmimi stranmi. Navodilo: https://www.youtube.com/watch?v=1Of1Unz3FgI. Knjižico so nato zapolnili z besedami, besednimi zvezami in povedmi, ki smo jih obravnavali pri pouku, ter primernim slikovnim materialom. Nekaj strani si oglejte spodaj.

Barbara Žlender

Dostopnost