Padla je odločitev, da osmošolci, ki obiskujejo nemščino kot izbirni predmet, sodelujejo na natečaju, ki ga je razpisalo Ustavno sodišče Republike Slovenije na temo naših ustavnih pravic in odgovornosti v zvezi z zdravim življenjskim okoljem, ohranjanjem narave in varstvom okolja. Razgovor z učenci je privedel do odločitve, da izdelajo dvojezično knjižico, v kateri predstavijo člene ustave, za katere se jim zdi, za “pokrivajo” razpisano tematiko. Prva ura je bila zato namenjena pregledu ilustrirane ustave (priporočamo ogled)  in izboru”členov”, naslednjo uro so učenci s pomočjo spleta poiskali nemške prevode ključnih besed, povezanih s tematiko, ter nekaj slikovnega materiala. V naslednjih dveh urah je vsak učenec po lastni ideji izdelal dve strani knjižice, pri čemer so si pomagali še z materialom iz starih revij in časopisov. Strani je treba še prilepiti na tršo podlago, ki je tudi že pripravljena, morda dodati še kakšne finese in zadeva bo nared. Utrinki ustvarjanja so v galeriji.

Barbara Žlender

 

Dostopnost