V ponedeljek, 23. oktobra, so se šestošolci v okviru 2. športnega dne odpravili v Halo Golovec, kjer so bili najprej v bazenu testirani v znanju iz plavanja, nato pa so se na kegljišču še preizkusili v kegljanju, kjer so lučali krogle v 9 kijev. Na plavanju je večina učencev prikazala dobro plavalno znanje in na osnovi meril za ocenjevanje znanja iz plavanja (https://www.sportmladih.net/interesni-programi-som/naucimo-se-plavati/ ) so bili prepoznani za plavalce: osvojili so Bronastega, srebrnega in zlatega Delfina. Učenci, ki so manjkali ali pa so bili danes prepoznani kot neplavalci, bodo svoje plavalno znanje pridobili naknadno. 

V nacionalnem programu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport namreč na državni ravni v 6. razredu osnovne šole poteka testiranje učenk in učencev v znanju iz plavanja. Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, zato je slovenskim otrokom v obdobju odraščanja posvečen celoten proces, katerega osnovni namen je povečati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok in mladine – cilj torej je naučiti se plavati! Po več kot petindvajsetletnem sistema­tičnem in doslednem izvajanju programa se je plavalna pisme­nost v Republiki Sloveniji dvignila za 20 odstotkov in je zdaj narasla na že okrog 90 odstotkov populacije, kar je spodbuden podatek.

Slovenski otroci imajo torej v ob­dobju odraščanja (in tako tudi na naši šoli) kar nekaj možnosti naučiti se plavati:

  • v predšolskem obdobju oz. v prvem razredu os­novne šole je otrokom na voljo deseturni plavalni tečaj prilagajanja na vodo v okviru Zlatega sončka.
  • Obvezni dvajseturni plavalni tečaj v tretjem razredu.
  • Plavalna šola v naravi v petem razredu OŠ.
  • Preverjanje znanja plavanja v šestem razredu OŠ.
  • Športni dnevi s plavalno vsebino.
  • Plavalne vsebine znotraj izbirnega predmeta Šport za zdravje v 8. razredu.

Učenci, ki so kljub omenjenim možnostim še vedno spoznani za neplavalce, imajo možnost, da se individualno vključijo še v petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce v šestem razredu oz. v zadnjem triletju devetletke. Če po osnovnošolskem izobraževanju kakšen dijak še ni osvojil bronastega delfina, kriterija za znanje plavanja, lahko srednja šola izvede petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce in tako nauči plavati tudi tiste, ki so zaradi kakršnih koli razlogov padli skozi rešeto celotnega procesa učenja plavanja.

Ne pozabimo pa tudi na to, da je plavanje eden izmed najbolj učinkovitih in uspešnih načinov športne rekreacije v vseh življenjskih obdobjih in pripomore k bolj zdravemu načinu življenja ter ima velik preventivno – zdravstveni pomen. Zatorej: PLAVAJMO V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH!

Plavalni pozdrav.

Dostopnost