Projekt Policist Leon svetuje so zasnovali na Policijski upravi Slovenj Gradec in ga na njihovem območju prvič izvedli leta 2007. Projekt je bil zelo dobro sprejet med otroki, učitelji in starši, zato se je v letu 2008 začel izvajati na celotnem območju Slovenije. Pri vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Projekt je namenjen učencem in učenkam petega razreda devetletnega programa osnovne šole, kar pomeni, da naj bi vsako leto v njem sodelovalo približno 20.000 učencev. Nosilec projekta je Uprava uniformirane policije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.

Namen projekta je, da se otroke seznani z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih pouči o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih, zlasti v prometu. Za učence so te vsebine izjemnega pomena, saj bodo v tem šolskem letu opravljali tudi izpit za kolo. Poleg tega je namen povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroki, učitelji, starši in policijo.

Našo šolo je v torek, 14. 11. 2023, obiskal vodja projekta,  g. Danilo Ungar s Policijske postaje Celje, ki je za učence pripravil zanimivo predavanje. V uvodu jim je razdelil delovne zvezke, ki so učencem v pomoč pri spoznavanju različnih tem, ki jih bodo spoznavali skozi celo šolsko leto. V nadaljevanju pogovora so sledile teme o varnosti v prometu. Navdušenje je doseglo svoj vrh, ko je učencem pokazal nekaj pripomočkov, ki jih policisti uporabljajo pri svojem delu: telefon za komunikacijo, svetilko, poprov pršilec, teleskopsko palico in pištolo. Sledilo je še nekaj koristnih nasvetov o vedenju na smučiščih ter o bližajočih se novoletnih praznikih, ki s sabo prinašajo tudi rabo različnih pirotehničnih sredstev.

In kaj so se petošolci naučili na prvem srečanju?

  • Na smučišču se prilagodimo našim sposobnostim in smo pazljivi,
  • v prometu se obnašamo pazljivo in poskrbimo za lastno varnost,
  • ne zapravljamo denarja za nepotrebne stvari kot je pirotehnika,
  • pazimo pri ravnanju z eksplozivnimi sredstvi.
Dostopnost