PROJEKTI

 • PROJEKTI 2023/24
 • Ekošola: Plevnik, Šuster, Mravlak, Rossi (Kompole)
 • Zdrava šola: Križnik, Korošec, Mojca Krajnc, K. Kiker
 • Pozdrav ptic miru: Šinkovec
 • Spodbujam prijateljstvo: Turinek
 • Varno s soncem: Bajc
 • Bralna značka: Saksida, Kranjčec
 • Noč branja: Saksida, Klakočer (Kompole)
 • O tebi: Bajc
 • Pišem z roko: Dušica Doberšek
 • Shema šolskega sadja: Korošec
 • Tradicionalni slovenski zajtrk: Korošec
 • Junaki našega časa (lani Sadeži družbe): Kavka, Feketija
 • Krpan, Zlati sonček: Berčon, Kotnik, Bobek
 • Naučimo se plavati: Berčon, Kotnik, Bobek
 • Antidoping: Bobek
 • Davčno opismenjevanje mladih: Žlender
 • Prometna varnost: Močivnik, Levec, Križnik, Čokl, Frece, Kotnik, Rezar (Kompole)
 • Policist Leon svetuje: Močivnik
 • Evropska vas – Francija: Frece, Kovče, Klakočer (Kompole), Gračner (Kompole)
 • Bralna pismenost: Štimulak, Klakočer (Kompole)
 • SLOfit: Berčon, Kotnik, Bobek
 • Rastem s knjigo: Štimulak, Preložnik
 • Prostovoljstvo in humanitarnost: Marjeta Krajnc, Urisk
 • Pomahajmo v svet: Lokmić
 • Mreženje šol za kakovost: Rožman,

 

Dostopnost