PROJEKTI

Naziv projekta 2022/23
Koordinatorji
ANTI-DOPING Danica K. Kiker
BRALNA PISMENOST Barbara Štimulak, Hana Klakočer (Kompole)
BRALNA ZNAČKA Barbara Štimulak
DAVČNO OPISMENJEVANJE MLADIH Barbara Žlender
EKOŠOLA

Maja Plevnik, Andreja Šuster, Tatjana Mravlak

Gracija Rossi (Kompole)

EVROPSKA VAS – Nizozemska Sandra Feketija, Anka Frece
KROKUS Barbara Žlender
KRPAN in ZLATI SONČEK Maja Berčon, Karli Pintarič
NAUČIMO SE PLAVATI Karli Pintarič, Maja Berčon
NOČ BRANJA Barbara Štimulak, Hana Klakočer (Kompole)
O TEBI Branka Bajc
POLICIST LEON SVETUJE Leonida Močivnik
POZDRAV PTIC MIRU Maja Plevnik
PODNEBNI CILI IN VSEBINE V VIZ Mojca Rožman, Anita Peršuh, Manica Doberšek, Tatjana Mravlak, Andreja Šuster
RASTEM S KNJIGO Barbara Štimulak
SADEŽI DRUŽBE Irena Kavka, Sandra Feketija
SLOFIT Karli Pintarič, Maja Berčon
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA Maja Korošec
SPODBUJAJ Mateja Turinek
TEDEN PISANJA Z ROKO Barbara Štimulak
TEDEN UMETNOSTI Maja Srebočan, Urška Babuder, Mateja Rožič, Sandra Feketija
TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI Karli Pintarič, Maja Berčon
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Maja Korošec
VARNO S SONCEM Anka Frece, Branka Bajc
ZDRAVA ŠOLA Mojca Križnik, Maja Korošec, Mojca Krajnc, Danica K. Kiker, Brigita Šinkovec

 

 

Dostopnost