TEČAJI

TEČAJI  2023/24

Za učence 1. razreda bo organiziran 10-urni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Tečaj bo izveden v okviru projekta Naučimo se plavati in se sofinancira šolam, ki so vključene v projekt Zlati sonček. Plavalni tečaj sofinancira Zavod za šport Planica, in sicer 9,00 EUR/učenca.

Za učence 2. razreda organiziramo tečaj rolanja. Tečaj bo potekal maja 2024.

Za učence 3. razredov bo organiziran 20-urni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Del stroška tečaja sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer 17,24 EUR/učenca.

 Za učence 5. razreda bo organiziran 20-urni plavalni tečaj v okviru šole v naravi na Debelem rtiču.

Razred področje termin Št. učencev spremljevalci
1. plavanje

25. 3.–29. 3. 2024:

* 1. b + 1. r. Kompole: 8.00–9.30

* 1. a : 9.30–11.00

 

*18+5

*20

 

Kovačič,  Kovče, Klakočer

Šuster, Obreza

2.

rolanje

 

maj 2024

20 + 18 

7 (Kompole)

Voga, Plevnik, Rossi
3. plavanje

12. 12.–16. 12. 2023:

* 3. a + Kompole: 8.00–11.00

*  3. b: 11.00–14.00

 

*20+11

*20

 

Turinek, Rezar

Urisk, Šinkovec

Dostopnost