6. – 9. razred

EKSKURZIJE 2022/23

6. razred Vrhnika, Ljubljana center, ZOO torek, 6. 6. 2023
7. razred Vulkanija (Grad), Expano (Murska Sobota) sreda, 7. 6. 2023
8. razred Blejski vintgar, Vrba, Bled, Bohinj sreda, 7. 6. 2023
9. razred Koper, Portorož torek, 30. 5. 2023

 

KULTURNI, NARAVOSLOVNI, TEHNIŠKI IN ŠPORTNI DNEVI 2022/23

  1. RAZRED

 

TEHNIŠKI

DNEVI

Celjski mestni gozd 5. 10. 2022
Evropska vas 30. 3. 2023
tematika v  okviru šole v naravi junij 2023
Konstrukcije marec 2023

  

NARAVOSLOVNI

DNEVI

EKODAN – Simbio 21. 4. 2023
tematika v okviru šole v naravi junij 2023
tematika v okviru šole v naravi junij 2023

 

KULTURNI

DNEVI

Gledališka predstava SLG Celje december 2022
Slovenski kulturni praznik 7. 2. 2023
Zgodovinski arhiv Celje, Atelje Pelikan, Evropska vas v Celju 9. 5. 2023

 

ŠPORTNI

DNEVI

Pohodništvo 23. 9. 2022
tematika v okviru šole v naravi junij 2023
tematika v okviru šole v naravi junij 2023
Testiranje plavanja oktober 2022
Atletika april 2023

 

 

  1. RAZRED

 

TEHNIŠKI

DNEVI

Šempeter Nekropola, Jama Pekel, gozdna učna pot 5. 10. 2022
Evropska vas 30. 3. 2023
tematika v okviru šole v naravi marec 2023
Obdelava podatkov

7.a – 19. 6. 2023

7.b – 20. 6. 2023

    

NARAVOSLOVNI

DNEVI

EKODAN Vitanje 21. 4. 2023
tematika v okviru šole v naravi marec 2023
tematika v okviru šole v naravi marec 2023

 

KULTURNI

DNEVI

Rastem s knjigo (Osrednja knjižnica Celje, Muzej novejše zgodovine – ogled razstave Živeti v Celju) september 2022
Gledališka predstava v SLG Celje december 2022
Slovenski kulturni praznik 7. 2. 2023

 

ŠPORTNI

DNEVI

Pohodništvo 23. 9. 2022
tematika v okviru šole v naravi marec 2023
tematika v okviru šole v naravi marec 2023
Zimski športni dan (Trije kralji) februar 2023
Atletika april 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. RAZRED

 

 

TEHNIŠKI

DNEVI

Poklicne delavnice v ŠC Celje 18. 4. 2023
Evropska vas 30. 3. 2023
EKODAN Tehnopolis Celje 21. 4. 2023
tematika v okviru šole v naravi november 2022

 

NARAVOSLOVNI

DNEVI

tematika v okviru šole v naravi november 2022
tematika v okviru šole v naravi november 2022
Prva pomoč 15. 2. 2023

 

KULTURNI

DNEVI

Ogled gledališke predstav v SLG Celje december 2022
Koncert v Cankarjevem domu Ljubljana 14. 4. 2023
Slovenski kulturni praznik 7. 2. 2023

 

ŠPORTNI

DNEVI

Pohodništvo 23. 9. 2022
tematika v okviru šole v naravi november 2022
tematika v okviru šole v naravi november 2022
Zimski športni dan (Trije kralji) februar 2023
Atletika april 2023

 

 

 

  1. RAZRED

 

TEHNIŠKI

DNEVI

Dan jezikov 14. 12. 2022
Spoznavanje domačega kraja, orientacija 5. 10. 2022
Evropska vas 30. 3. 2023
Življenje v SFRJ 6. 2. 2023

 

NARAVOSLOVNI

DNEVI

Spoznavanje poklicev v ŠC Celje 27. 10. 2022
Hiša iluzij in Slovenski šolski muzej Ljubljana 18. 11. 2022
Planetarij 10. 11. 2022

  

KULTURNI

DNEVI

Dolenjska: Bogenšperk, Jurčičeva domačija, Rašica 18. 10. 2022
Gledališka predstava v SLG Celje december 2022
Slovenski kulturni praznik 7. 2. 2023

 

ŠPORTNI

DNEVI

Pohodništvo 23. 9. 2022
Zimski športni dan (Trije kralji) februar 2023
EKODAN – Celjska koča 21. 4. 2023
Atletika april 2023
Plavanje (Laško) junij 2023

 

Dostopnost