PREVOZI UČENCEV

PREVOZI S ŠOLSKIM KOMBIJEM (opravlja jih hišnik Zvone Jager):

Pečovje–OŠ Štore: 7.15–7.25 (2 vožnji)

OŠ Štore–Pečovje: od 13.10 do 14.10 (4 vožnje)

Loke-OŠ Štore: 7.05 (1 vožnja)

PREVOZI S ŠOLSKIM AVTOBUSOM PROŽINSKA VAS IN SVETINA (prevoze izvaja NOMAGO):

PRAVICA DO BREZPLAČNE VOZNE KARTE

  1. člen Zakona o osnovni šoli: Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Varstvo vozačev je obvezno za učence predmetne stopnje, ki končajo pouk ob 12.10 in čakajo na odhod šolskega avtobusa ob 13.30. V varstvu vozačev počakajo tudi učenci, ki imajo 6. uro prosto in čakajo na pouk 7. uro.

Od 6. do 9. razreda
PONEDELJEK Bajc, Čokl BIOLOGIJA
TOREK Doberšek, Korošec GEO/BIO
SREDA Pintarič, Gorjup SLJ-1
ČETRTEK Pačnik, Levec MAT-1
PETEK Rožič, Zorko MAT-1

 

 

 

 

Dostopnost