ŠOLSKI AVTOBUS

VOZNI RED

PREVOZI S ŠOLSKIM KOMBIJEM (opravlja jih hišnik Zvone Jager):

1.   Relacija Pečovje:

–       ob 7.15 (kmetija Šuhel);

–       ob 7.25 (kozolec);

–       ob 13.15 (šola);

–       ob 14.10 (šola).

2.   Relacija Prožinska vas-Straža-Kompole:

–       ob 6.55 (Salobir);

–       ob 7.05 (Straža).

 

 

VARSTVO VOZAČEV

 

PRAVICA DO BREZPLAČNE VOZNE KARTE

  1. člen Zakona o osnovni šoli: Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

 

Varstvo vozačev je obvezno za učence predmetne stopnje, ki končajo pouk ob 12.10 in čakajo na odhod šolskega avtobusa ob 13.15. V varstvu vozačev počakajo tudi učenci, ki imajo 6. uro prosto in čakajo na pouk 7. uro.

 

DAN UČITELJA UČILNICA

PONEDELJEK

 

M. Gorjup

T. Preložnik

SLOVENŠČINA 1

 

TOREK

 

M. Rožič

M. Pačnik

         ANGLEŠČINA 1

SREDA

 

S. Vincelj

M. Doberšek

SLOVENŠČINA 1

ČETRTEK

 

M. Levec

B. Žlender

ZGODOVINA

PETEK

 

Maja Korošec

B. Bajc

MATEMATIKA 1