Mobi OPB 1.razred 031/320-389
Mobi OPB 2.razred 070/309-231
Mobi OPB 3. razred 069/723-082
Mobi OPB 4.razred 031/320-398
Mobi OPB 5.razred 069/607-010
Mobi OBP Kompole 069/644-786
1.-3. razred Kompole Veronika Gračner 12.15–16.00
1. razred Marija Obreza 12.15–15.30
2. razred Danica Kocijan Kiker 12.15–16.00
3. razred Brigita Šinkovec 12.15–15.30
4. razred Petra Bobek 12.15–15.00
4. in 5. razred Mojca Krajnc 12.15–14.30

 

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno

 izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku do 16.00 in je namenjena učencem

 od 1. do 5. razreda.

V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje dejavnosti:

 1. samostojno učenje
 2. ustvarjalno preživljanje prostega časa,
 3. sprostitvena dejavnost,
 4. prehrana (kosilo).

KOSILO kjer poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja.

 

 

 

 

 

SAMOSTOJNO UČENJE   je navajanje učencev

na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci  utrjujejo, poglobijo znanje,

 ki so ga pridobili pri pouku ali izven pouka. V okviru te dejavnosti se navajajo na  samostojno opravljanje učnih obveznosti.

 

 

 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

je namenjena razvedrilu, sprostitvi in počitku. Učenci ne opravljajo učnih obveznosti.

Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi ustvarjalnimi vsebinami.

SPROSTITVENA DEJAVNOST je namenjena  sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev. V tem času se učenci družijo in samooblikujejo.

 

PRAVILA

 • V času podaljšanega bivanja velja isti hišni red za učence in učitelje kot pri rednem pouku.
 • Če gredo otroci domov drugače kot običajno ali gredo domov sami, morajo prinesti pisno obvestilo staršev, sicer jim odhoda ne dovolimo.
 • Za vsak odhod iz učilnice (npr. WC) se mora otrok javiti učitelju.
 • Ob odhodu učenec sam pospravi svoje šolske stvari in stvari, ki jih je uporabljal pri različnih dejavnostih, uredi svoj delovni prostor pri mizi.
 • Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakajo pred šolo.
 • PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato naprošamo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo naloge.
 • Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.
 • Učenci na interesne dejavnosti NE odhajajo sami , ampak le v spremstvu učitelja, ki dejavnost izvaja oziroma zunanjega izvajalca v primeru izven šolskih dejavnosti.
Dostopnost