Učenje na daljavo

Prva prijava v Microsoft Office 365. https://www.os-store.si/prva-prijava-v-ms-teams/

Navodila za namestitev Microsoft Teams na računalnik. Datoteka

Pri uporabi enega računalnika in več otrok prihaja do težav pri vpisu. To lahko rešite tako::

 

Navodila za uporabo Microsoft Teams

Oddaja domače naloge preko Ms. Teams v zvezek za predavanje:https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=NDJ8UjPUAVLXUnZmkGerX6Xg

Pridružitev predmetu: https://www.youtube.com/watch?v=eWyia1eWBqU

Kontaktiranje učiteljev preko Microsoft Teams: https://www.youtube.com/watch?v=dFMR6M32ruY

Preverjanje in oddaja dodeljenih nalog s strani učitelja: https://www.youtube.com/watch?v=VtWy3V54BeI

Dostop do učnega gradiva: https://www.youtube.com/watch?v=zneKGAJBXE8

Pridružitev učni uri. https://www.youtube.com/watch?v=eqZlgAvOsdg

Sprememba gesla za Microsoft Teams se opravi preko portala mdm.arnes.si

Navodila za povezavo računalnika in telefona. https://www.youtube.com/watch?v=1My6mEUbXz8

Navodila za prenos in shranjevanje fotografij na računalnik. https://www.youtube.com/watch?v=lKMCQgaafeg  https://zlu.si/uploads/prenos_slik_feb2019_1.pdf

 

Navodila za uporabo Microsoft OneNote

Prenos na osebni računalnik. Povezava Navodila: Datoteka

Navodila za uporabo aplikacije ONeNote for Windows 10. Datoteka

Oddaja fotografije naloge v Microsoft OneNote. Primer je narejen za 8. razred, za ekipo pri učni uri matematike. 

Dostopnost