KNJIŽNIČNI RED

books3

 

 

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

Čas odprtosti

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od 7.50 do 14.30.

Izposoja knjižničnega gradiva

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v knjižnico.

Izposojevalni roki

Knjige (strokovne in leposlovne) 14 dni

Knjige za domače branje 7 dni

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, razen knjig za domače branje.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi, revije) lahko uporabniki uporabljajo samo v knjižnici, izjemoma si ga lahko izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, če želijo iz njega fotokopirati.

Učenci morajo ob koncu šolskega leta vrniti izposojeno gradivo do 5. junija.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Pisanje, podčrtovanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano!

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

Česa v knjižnici ne počnem?

SE NE LOVIM IN SKRIVAM.

NE JEM IN NE PIJEM.

NE VPIJEM.

NE TEKAM PO KNJIŽNICI.

NE HODIM PO SEDEŽIH.

NE PREKLINJAM.

SE NE PRETEPAM.

NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.

SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.

NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Kaj pa v knjižnici lahko počnem?

PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.

BEREM KNJIGE IN REVIJE.

NAJDEM SVOJ MIR.

SE UČIM.

PIŠEM DOMAČO NALOGO.

SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, VENDAR NE PREVEČ NAGLAS.

REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.

BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.

SE IGRAM NAMIZNE IGRE.

POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.

Vse našteto čim večkrat ponavljam.

 

 


 

 

Dostopnost