4. – 5. razred

EKSKURZIJE 2023/24

4. razred Celje (Mesto pod mestom in Pokrajinski muzej) 20. 6. 2024
5. razred KRAS: Postojnska jama, školjčišče (v okviru ŠVN) 19. 4. 2024

DNEVI DEJAVNOSTI NA OŠ ŠTORE od 4. do 5. razreda

 4. RAZRED

 

DEJAVNOST  KJE – KAM   DATUM  VODJA 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Živalstvo in rastlinstvo v domu, Elektrika – poskusi 

2. Domača pokrajina – Laško 

3. Skrb za zdravje 

februar 

24.5.2024 

april 

Animatorji ŠVN 

Krajnc, Mravlak 

ZD Štore 

KULTURNI DNEVI 

1. Gledališka igra 

2. Knjižnično informacijska znanja 

3. Slovenski kulturni praznik  

junij 

januar 

7. 2. 2024 

Krajnc 

Saksida 

Krajnc, Mravlak 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

 

 

1.Prazniki nas družijo 

2. Izdelava  idrijskih žlikrofov in klekljanje 

3. Evropska vas 

4. Eko dan (vodni hram) 

22.12. 2023 

februar 

29. 3. 2024 

22. 4. 2024 

Krajnc; Mravlak 

Animatorji ŠVN 

Krajnc, Mravlak 

Krajnc; Mravlak 

 

ŠPORTNI DNEVI 

1.  Pohod 

2.  Smučanje 

3.  Smučanje  

4. Smučanje 

5. Športne igre 

22. 9. 2023 

februar 

februar

februar 

junij 

Krajnc; Mravlak 

Krajnc, Mravlak 

animatorji ŠVN 

 

Športni pedagog, razrednik 

 

 5. RAZRED

 

DEJAVNOST  KJE – KAM /na daljavo  DATUM  VODJA 

NARAVOSL. 

DNEVI 

1. Eko dan (Varno s soncem)  

2. Živali in rastline obalnega pasu (ŠVN) 

3. Postojnska jama, školjčišče (ŠVN) 

22. 4. 2024 

15. 4. 2024 

19. 4. 2024 

Kavka, Močivnik, Frece 

animatorji ŠVN 

Močivnik, Kavka, Frece 

KULTURNI DNEVI 

1. Jelkovanje 

2. Slovenski kulturni praznik: lutke, Lepa Vida 

3. Igramo se gledališče 

22.12. 2023 

7. 2. 2024 

 Junij 2024 

Močivnik, Kavka, Frece 

Močivnik, Kavka, Frece 

Močivnik, Kavka, Frece 

TEHNIŠKI  

DNEVI 

 

 

1. Evropska vas 

2. Ustvarjajmo iz gline 

3. Kolesarski poligon 

4. Lov za zakladom (ŠVN) 

29. 3. 2024 

9. 2. 2024 

23. 4. 2024 

16. 4. 2024 

Kavka, Močivnik; Frece 

Kavka, Močivnik, Frece 

Močivnik, Frece 

zunanji izvajalci ŠVN 

ŠPORTNI  

DNEVI 

1. Športne igre in vožnja s kolesom 

2. Pohod 

3. Pojemo in plešemo 

4. Lokostrelstvo (ŠVN) 

5. Plavanje (ŠVN) 

junij 2024 

22. 9. 2023 

24. 6. 2024 

17. 4. 2024 

18. 4. 2024 

Kotnik, Berčon 

Kavka, Močivnik 

Kavka, Močivnik 

animatorji ŠVN 

plavalni vaditelji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost