KROŽKI

Krožki 2018/19

Termin

dan/ ura

Razred Učitelj
NARAVOSLOVNI torek, 11.25–12.10 Kompole Štefka Podgoršek
USTVARJALNI torek, 12.15–13.00 Kompole Alenka Rezar
IGRE BREZ MEJA četrtek, 11.25–12.10 Kompole Gracija Rossi
OTROŠKI PEVSKI ZBOR ponedeljek, sreda, 12.15–13.00 Kompole Tatjana Mravlak
PRAVLJIČNI četrtek, 11.25–12.10 1. Tatjana Mravlak
NARAVOSLOVNI ponedeljek, 11.25–12.10 1. Mateja Turinek
LJUDSKO IZROČILO petek, 11.25–12.10 2. a Andreja Prostor
LUTKE ponedeljek, 11.25–12.10 2. b Aleksandra Kovačič
SODOBNI PLES sreda, 12.15–13.00 2. Mateja Rožič
RAČUNALNIŠKI sreda, 12.15–13.00 3. b Anita Peršuh
BRALNI četrtek, 12.15–13.00 3. b Breda Korošec
RAČUNALNIŠKI četrtek, 12.15–13.00 3. a Anita Peršuh
LIKOVNI torek, 12.15–13.00 3. a Simona Urisk
UMETNIŠKI torek, 11.25–12.10 3. a Simona Urisk
ANGLEŠKI PRAVLJIČNI četrtek, 11.25–12.10 1.-3. Maja Lokmić
OTROŠKI PEVSKI ZBOR ponedeljek, petek, 12.15–13.00 1.-3. Maja Lokmić
BRALNI ponedeljek, 12.15–13.00 4. a Marija Krajnc
LIKOVNO USTVARJALNI petek, 11.20–12.10 4. b Marjeta Krajnc
RDEČI KRIŽ ponedeljek, 13.20–14.05 4.-6. Barbara Žlender
BRALNI torek, 12.15–13.00 5. Irena Kavka
MATEMATIKA JE LAHKO ZABAVNA četrtek, 12.15–13.00 5. b Leonida Močivnik
GLEDALIŠKI sreda, 13.20–14.05 5., 6. Irena Kavka
MATEMATIKA ponedeljek, 13.20–14.05 6. Irena Zorko
TEHNIKA torek, 13.20–14.05 6. Janez Čokl
LIKOVNO USTVARJALNI sreda, 12.15–14.05 6.-9. Urška Babuder
ODBOJKA DEKLICE četrtek, 13.20–14.05 6.-9. Maja Berčon
PRVA POMOČ sreda, 13.20–14.05 6.-9. Maja Korošec
ODBOJKA DEČKI četrtek, 13.20–14.05 6.-9. Karli Pintarič
POZNAVANJE SLADKORNE BOLEZNI četrtek, 13.20–14.05 6.-9. Branka Bajc
TEHNIKA torek, 12.15–13.00 7. Janez Čokl
MATEMATIKA petek, 13.20–14.05 7. Marjan Levec
ŠOLSKI RADIO po dogovoru 13.20–14.55 7., 8. Tonja Preložnik, Mateja Rožič
FOTOGRAFSKI po dogovoru 7., 8., 9. Manica Doberšek
ZGODOVINA torek, 12.15–13.00 7.-9. Barbara Žlender
TEHNIKA sreda, 12.15–13.00 8. Janez Čokl
MATEMATIKA ponedeljek, 12.15–13.00 8. Marjan Levec
ASTROFIZIKA sreda, 13.20–14.05 9. Marjan Levec
GLEDALIŠKI po dogovoru 9. Sandra Feketija
MATEMATIKA torek, 12.15–13.00 9. Marjan Levec
MLADINSKI PEVSKI ZBOR torek, petek, 13.20–14.55 5.-9. Sandra Feketija