KROŽKI

Krožki 2022/23
 
Razred Termin Učitelj
IGRARIJE IN ŽOGARIJE 1. r.  Kompole torek, 11.25–12.10 Hana Klakočer
KAJ NAS UČI NARAVA?  2. r. Kompole petek, 11.25–12.10 Gracija Rossi
EKO krožek 1.,3. r. Kompole četrtek, 12.15–13.00 Alenka Rezar
ANGLEŠČINA 1.r. Kompole

ponedeljek, 12.15–13.00

sreda, 9.45–10.30

 

Maja Lokmić
RADOVEDNEŽI 1.b sreda, 11.25–12.10 Anka Frece
USTVARJALNI KROŽEK 1.b petek, 11.25–12.10 Janja Kobale
USTVARJALNI KROŽEK 1.a ponedeljek, 11.25–12.10 Maja Plevnik
IGRIVA MATEMATIKA 1.a petek, 11.25–12.10 Maja Plevnik
RAČUNALNIŠKO OPISMEVANJE 1.r. sreda, 13.20–14.05 Matija Pačnik
IGRA, GIBANJE, PLES 2.a ponedeljek, 12.15–13.00 Andreja Šuster
RADIO ŠTORČEK 1.-5.r. po dogovoru Sandra Feketija
BRALNI KROŽEK 2.a sreda, 11.25–12.10 Andreja Šuster
1001 IGRA 2.b petek, 11.25–12.10 Aleksandra Kovačič
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 2.r. torek, 13.20–14.05 Matija Pačnik
LIKOVNI KROŽEK 3.a sreda, 12.15–13.00 Simona Urisk
UMETNIŠKI KROŽEK 3.b četrtek, 12.15–13.00 Simona Urisk
BRIHTNE GLAVE 3.a, 3.b četrtek, 12.15–13.00 Mateja Turinek
RAUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 3.r. ponedeljek, 12.15–13.00 Matija Pačnik
BRALNI KROŽEK 4.a ponedeljek, 12.15–13.00 Tatjana Mravlak
BRALNO USTVARJALNI KROŽEK 4.b ponedeljek, 12.15–13.00 Marjeta Krajnc
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 4. četrtek, 12.15–13.00 Maja Srebočan
RDEČI KRIŽ 4., 5.r. ponedeljek, 12.15–13.00 Barbara Žlender
PLES 4.–6.r. sreda, 13.20–14.05 Mateja Rožič
PROGRAMIRANJE 4.–9.r. po dogovoru Matija Pačnik
ZNAM ZA VEČ 5.a ponedeljek, 12.15–13.00 Irena Kavka
ZNAM ZA VEČ 5.b petek, 12.15–13.00 Leonida Močivnik
MATEMATIKA 6.a torek, 12.15–13.00 Marjan Levec
MATEMATIKA 6.b sreda, 12.15–13.00 Marjan Levec
ITALIJANŠČINA 6.r. ponedeljek, 12.15–13.00 Vida Saksida
DRAMSKI 6.–9.r. petek, 13.20–14.05 Mojca Križnik
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 5.–9.r. četrtek, petek, 13.20–14.50 Maja Srebočan
GEOGRAFIJA 7., 8., 9. petek, 13.20–14.05 Manica Doberšek
ZGODOVINSKA UMETNOST 6.–9. r. sreda, 14.10–14.50 Urška Babuder
LIKOVNI KROŽEK 6.–9.r.

sreda, 12.15–13.00

sreda, 13.20–14.05

Urška Babuder
ŠOLSKI RADIO 6.–9.r. po dogovoru Mateja Rožič
ZGODOVINA 6.–9.r. četrtek, 13.20–14.05 Barbara Žlender
FIZIKA 8.a, 8.b torek, 13.20–14.05 Janez Čokl
RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE 8., 9.r. po dogovoru Urška Babuder
ASTROFIZIKA 9.a, 9.b petek, 13.20–14.05 Marjan Levec

 

Dostopnost