KROŽKI

kROŽKI 2022/23
 
Razred Termin Učitelj
IGRARIJE IN ŽOGARIJE 1. r.  Kompole torek, 11.25–12.10 Hana Klakočer
KAJ NAS UČI NARAVA?  2. r. Kompole petek, 11.25–12.10 Gracija Rossi
EKO krožek 1.,3. r. Kompole četrtek, 12.15–13.00 Alenka Rezar
ANGLEŠČINA 1.r. Kompole

ponedeljek, 12.15–13.00

sreda, 9.45–10.30

 

Maja Lokmić

 

Dostopnost