ŠŠD

PROGRAM ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA  2019/20

 Vodja: Maja Berčon, Karli Pintarič

MESEC DEJAVNOSTI

September

 

 

 

Izvolitev vodstva ŠŠD (predsednik, namestnik, novinarji in urejevalci oglasne deske)

Sprejetje programa ŠŠD

Začetek izvajanja športnega programa Krpan in Zlati sonček (projekt)

Tekmovanje v nogometu za starejše dečke

Dan slovenskega športa, 23. 9. 2020: športni dan za  7., 8. in 9. razred: POHODNIŠTVO

Testiranje za športno-vzgojni karton

Oktober

 

 

Začetek interesnih dejavnosti (odbojka za deklice ob sredah in za dečke ob ponedeljkih)

November

 

Šola v naravi za šestošolce – Debeli rtič (tečaj plavanja in realizacija športnih dni)

Plavanje v Thermani Laško (izbirni predmet ŠZZ in nadarjeni učenci)

December

 

Tekmovanje v odbojki za starejše dečke

Božično novoletni turnirji v igri med dvema ognjema za 4. in 5. razred

Turnirji v mali odbojki

Januar Zimski športni dan za 6., 7.,8. in 9. razred: Trije kralji
Februar Trampolin park WOOP (izbirni predmeti in nadarjeni učenci)

Marec

 

Tekmovanje v mali odbojki za mlajše deklice in dečke

 

April

 

 

 

Medobčinsko in državno prvenstvo v krosu

Tekmovanje v malem nogometu za mlajše dečke

Športni dan za celo šolo: ATLETIKA

Športni dan za 9. razred: EKO DAN (gozdna učna pot)

Testiranje za športno-vzgojni karton

Maj

 

 

Tekmovanje v atletiki (MAP, VAP)

Športni dan za 7. in 8. razred: Orientacija

Zaključek športnega programa Krpan in Zlati sonček ter podelitev priznanj

Tek podnebne solidarnosti (projekt)

Junij

 

 

 

Tekmovanje v odbojki na mivki (dečki in deklice)

Športni dan za 7. in 8. razred: plavanje in igre ob vodi

Športni dan za 9. razred: Športne igre in zaključna prireditev

Razglasitev športnice in športnika šole ter podelitev priznanj za vidnejše dosežke v športu

Šola v naravi za 5. razred (Dom Baška – tečaj plavanja)

 

 

PROJEKTI:    Zlati sonček in Krpan: Maja Berčon

Tek podnebne solidarnosti: Karli Pintarič

Naučimo se plavati:  Karli Pintarič

Dostopnost