ŠOLSKI KOLEDAR

Svet staršev OŠ Štore je na 1. sestanku dne 26. 9. 2023 sprejel SKLEP:
Svet staršev daje pozitivno mnenje k spremembi šolskega koledarja za šol. l. 2023/24, in sicer določi se
pouka prost dan na petek, 9. 2. 2024, ki se nadomešča na soboto,  6. 4. 2024.

Šolski koledar 2023_24_1

Šolski koledar 2023_24_2

Vpis v 1. razred za šol. l. 2024/25 bo potekal v

ponedeljek, 12. 2. 2024, od 8.00 do 17.00 in v

torek, 13. 2. 2024,  od 8.00 do 17.00.

Starši bodo na vpis vabljeni individualno.

Fotografiranje učencev OŠ Štore in podružnice Kompole po potekalo v četrtek, 30. 11. 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost