ANGLEŠČINA 9. R

VPRAŠANJA ZA GEOGRAFIJO

 1. a) Lega in delitev Slovenije
 1. Kaj je državna meja?
 2. S katero sosednjo državo ima Slovenija najkrajšo mejo?
 3. Kaj je narodnostna meja?
 4. Imenuj dva vzroka za raznolikost Slovenije.
 5. Katera je največja zgodovinska pokrajina Slovenije?
 6. Katera naravnogeografska enota leži na severozahodu Slovenije?
 7. V katerem delu Slovenije se razprostirajo Dinarskokraške pokrajine?
 8. V kateri naravnogeografski enoti Slovenije se čutijo vplivi Sredozemlja?
 9. Kako se imenujejo temeljne upravne enote Slovenije?
 1. b) Nastanek in izoblikovanost površja
 1. Katero kamnino najbolj spreminja kemično preperevanje?
 2. Imenuj dve notranji sili, ki spreminjata površje.
 3. Katera notranja sila intenzivno znižuje površje?
 4. Imenuj dve magmatski, dve sprijeti sedimentni in dve metamorfni kamnini.
 5. V katero skupino kamnin sodita prod in fliš?
 6. Kaj je konglomerat?
 7. V katerem geološkem obdobju so se izoblikovale večje kotline in ravnine Slovenije?
 8. Imenuj en predel Slovenije, kjer na površju najdemo paleozojske kamnine.
 9. V katerem geološkem obdobju so se izmenjavale ledene in medledene dobe?
 10. Kaj je alpidsko gubanje?
 1. c) Podnebje Slovenije
 1. Kaj so orografske padavine?
 2. Katero območje Slovenije ima najmanj padavin?
 3. Kaj je temperaturni obrat?
 4. Kaj je smog?
 5. Kateri podnebni tip prevladuje v Sloveniji?
 6. Imenujte eno območje Slovenije z gorskim podnebjem.
 7. Kateri podnebni tip Slovenije ima izrazit poletni višek padavin?
 8. Kateri podnebni tip Slovenije ima največje temperaturne razlike med poletjem in zimo?
 9. Kateri podnebni tip je značilen za domačo pokrajino?

č) Rastlinstvo Slovenije

 1. Zakaj imamo višinske rastlinske pasove?
 2. Kateri višinski rastlinski pas je tik pod snežno mejo?
 3. Kaj je ruševje?
 4. Kaj je gozdna meja?
 5. Kaj je snežna meja?
 6. Kaj je naravno rastje v Sloveniji?
 7. Na kateri nadmorski višini začne prevladovati iglasti gozd?
 8. Kaj je topli pas? Kaj gojimo tu?
 9. Kaj je mešani gozd?
 10. Ali je več ali manj kot polovica Slovenije še vedno pokrite z gozdom?
 11. d) Vode Slovenije
 1. Kateri osnovni obliki vode ločimo?
 2. V katero osnovno obliko voda prištevamo močvirja?
 3. Imenuj eno kamnino, v kateri se pojavlja podtalnica.
 4. Kje so območja podtalnice?
 5. Kaj je porečje?
 6. Kaj je povodje?
 7. Kaj je hidrogram?
 8. Kaj je rečni režim?
 9. Opiši dežni režim.
 10. Kakšen rečni režim ima reka Voglajna?
 11. Imenuj eno slovensko reko, ki ima snežni rečni režim.
 12. Imenujte dve možnosti gospodarske izrabe slovenskih rek.
 13. Kakšnega nastanka so slovenska jezera? Primer?

 

Naloge in posnetke lahko najdete na povezavi.

NPZ 16

Griffin goes to school

Young champions

 

NPZ 15

Food pyramid

Ask us anything

 

 

Dostopnost