PRIJAVA/ODJAVA

KOMISIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO v šol. l. 2022/23:

Predstavniki šole: Maja Korošec (vodja šolske prehrane), Janez Čokl (učitelj), Aleksandra Kovačič (učiteljica), Tomi Pongrac (kuhar)

Predstavnica staršev: Kaja Ribič Kovač

PRIPOMBE, PREDLOGE IN MNENJA na šolsko prehrano lahko posredujete na elektronski naslov: prehrana@os-store.si.

 

Cena prehrane od 1. 9. 2022 dalje:

malica 0,90 EUR

kosilo 2,60 EUR (1.-4. razred)

kosilo 2,80 EUR (5.-9. razred)

Naročilo OBČASNEGA KOSILA

V kolikor želite učenca naročiti na občasno kosilo, pošljite na elektronski naslov

prehrana@os-store.si 

Prijava naj vsebuje: priimek in ime učenca, razred, prijava na občasna kosila.

V eAsistentu bomo za učenca označilo občasna kosila, nato lahko sami preko aplikacije en dan prej do 8.00 označite prijavo na kosilo.

Učenec lahko en dan prej do 8.00 naroči kosilo tudi v tajništvu.

Občasno kosilo se bo obračunalo na položnici vsak mesec.

ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA PREHRANE

v eAsistentu PRAHRANA 

po telefonu: 03/780-21-10  ali

na elektronski naslov: prehrana@os-store.si

POMEMBNO: Pri odjavi prehrane starši navedejo, do katerega dne bo učenec predvidoma odsoten.


Če je otrok odsoten tudi po datumu, ki so ga sporočili, morajo nadaljevanje odjave ponovno javiti (datum).
Če se otrok vrne v šolo po dnevu, do katerega je bila narejena odjava, ni potrebno javiti prisotnost otroka.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Obrok je PRAVOČASNO ODJAVLJEN, če ga starši odjavijo en delovni dan prej do 8. ure. V primeru bolezni učenca je samo kosilo pravočasno odjavljeno isti dan, če ga starši odjavijo do 8. ure.

Če starši odjavijo prehrano za en teden, odsotnost učenca pa se zaradi bolezni podaljša, morajo starši v novem tednu ponovno odjaviti prehrano. V kolikor starši v tajništvo ne sporočijo podaljšane odsotnosti učenca se smatra, da je prisoten v šoli in nima odjavljene prehrane.

TRAJNA ODJAVA PREHRANE

Starši lahko TRAJNO ODJAVITE učenca na prehrano tako, da pošljete odjavo na elektronski naslov

prehrana@os-store.si

Odjava naj vsebuje: priimek in ime otroka, razred, datum prekinitve

 

 

 

 

Dostopnost