ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA

Predvideni datumi zbiralnih akcij odpadnega papirja v šol. l. 2019/20:

Akcija 24_6_2019

SEPTEMBER

 

20. november 2019

23. april 2020