ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA

Zbirnik maj-julij 2019

Predvideni datumi zbiralnih akcij odpadnega papirja v šol. l. 2019/20:

24. september 2019

20. november 2019

23. april 2020