NPZ

Nacionalno preverjanje znanja je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz matematike, slovenščine in angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta (v šol. l. 2022/23 je to GLASBENA UMETNOST).

4. 5. 2023 NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
8. 5. 2023 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2023

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (GLASBENA UMETNOST)

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. 5. 2023

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

1. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

6. 6. 2023

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

7. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

12. 6. 2023

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

 

15. 6. 2023

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

 

16. 6. 2023 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
23. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

Vse ostale informacije in zanimivosti lahko najdete tudi na spletni strani http://www.ric.si/.

Dostopnost